مقاله ها
 
 
 
سیستم حضور و غیاب;
فیش حقوق
یکی از الزامات تحول بنیادین، تغییر نگرش وتفکر مدیران و عوامل اجرایی است

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دکترحیدر تورانی با اشاره به 6 ساحت تربیتی مندرج در سند تحول، اظهار کرد: بر اساس سند تحول این 6 ساحت عبارتند از: ۱-تربیت دینی و اخلاقی۲- تربیت سیاسی و اجتماعی۳- تربیت زیستی و بدنی۴- تربیت هنری و زیبا شناختی۵- تربیت اقتصادی و حرفه ای ۶- تربیت علمی و فناوری که برای تحقق اهداف آن 6 زیر نظام شامل مدیریت و راهبری تربیتی، برنامه درسی، تربیت معلم و تامین منابع انسانی، تامین و تخصیص منابع مالی، تامین فضا و تجهیزات و فناوری وپژوهش وارزشیابی تعریف شده است و باید همه بخش ها با هماهنگی و مشارکت اهداف سند تحول را پیگیری نمایند. همچنین در سند تحول بنیادین، محور فعالیت های مدارس باید بر پنج عنصر علم، ایمان، اخلاق، عمل و تفکر صورت می گیرد که تمام اهداف، ماموریتها و چشم انداز سند بنیادین آموزش و پرورش برای رسیدن به مراتبی از حیات طیبه است.

وی با اشاره به اهداف قصد شده، اجرا شده و محقق شده، افزود: آموزش و پرورش نهادی یکپارچه است و تحقق اهداف تصریح شده در سند تحول نظام آموزشی، درگرو هماهنگی و همکاری همه بخشهای آن است و اقدامات مستقل بخشی و جزیره ای راه به جایی نمی برد. زیرا اگر معلم آموزش کافی ندیده باشد، بهترین محتوا نیز در اختیار وی باشد، ما را به اهداف مورد نظر نمی رساند.

دکتر تورانی یکی از الزامات تحول بنیادین را، تغییر نگرش و تفکر مدیران و عوامل اجرایی دانست و اضافه کرد: آموزش و پرورش یک نهاد فرهنگی اجتماعی است و مدرسه باید کانون فرهنگی و تربیتی باشد. همچنین مدیران مدارس باید با استفاده از ظرفیت ها و توانایی های خود برنامه های مدون برای اجرایی نمودن سند تحول و تربیت نسل آینده تدوین نموده و معلمان نیز با آموزش های لازم، محیط شاد و با نشاطی را برای ادامه تحصیل دانش آموزان فراهم آورند.

بازگشت به ليست اخبار