مقاله ها
 
 
 
سیستم حضور و غیاب;
فیش حقوق
باید به سمت رسانه های غیر کاغذی گام برداشت

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دکترحیدر تورانی با تاکید بر ضرورت پایدارسازی و افزایش ضریب ماندگاری کتب درسی، افزود: باید به سمت رسانه های غیر کاغذی گام برداشت.

وی افزود: سال آینده با تکمیل استقرار نظام آموزشی 3-3-6 و اتمام تالیف کتب پایه دوازدهم، سازمان به آرامشی نسبی دست می یابد که از این فرصت باید برای پایدارسازی محتوا و افزایش ضریب ماندگاری کتب درسی استفاده کنیم.

سرپرست سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، اضافه کرد: امروزه درسطح بین الملل و جوامع دانشگاهی، رویکرد مدیریتی سبز مطرح است، مدیریتی که در آن مردم و کره زمین مورد غفلت واقع نمی شود.

وی با طرح سئوالی مبنی براینکه«تا کی باید جنگل ها برای تولید کاغذ نابود شود؟» افزود: باید به سمت رسانه های غیر کاغذی گام برداشت. کما اینکه در کشورهای پیش رفته طرح استفاده از تبلت و کتابهای الکترونیک مورد توجه قرار گرفته است.

لذا باید بررسی شود، ببینیم آیا ما نمی توانیم از چنین طرحی استفده کنیم. باید فرهنگ سازی شود. رفتارهای اجتماعی اصلاح شود. در برخی کشورها از مکانیزم های متفاوتی از جمله استفاده از یک کتاب طی چند سال استفاده می کنند. اگر قرار باشد زمین پاک بماند باید استلزامات آن فراهم شود.

بازگشت به ليست اخبار