مقاله ها
 
 
 
سیستم حضور و غیاب;
فیش حقوق
تولید محتوای کتاب درسی «جریان شناسی اندیشه معاصر» برای اولین بار در آموزش و پرورش

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دکتر سید محمد دلبری با اشاره به آماده سازی بخشی از کتاب های تخصصی رشته قرآن و معارف در پایه دوازدهم، افزود:تولید محتوای کتاب درسی «جریان شناسی اندیشه معاصر» برای اولین بار در آموزش و پرورش صورت گرفته است.


وی کتاب های تخصصی رشته علوم و معارف اسلامی در پایه دوازدهم را به شرح ذیل معرفی کرد:

کتاب های تخصصی رشته علوم و معارف اسلامی در پایه دوازدهم:

1- علوم و معارف قرآنی(3).

2- اخلاق اسلامی (3).

3- تاریخ اسلام(3).

4- عربی تخصصی(3).

5- اصول عقاید(3).

6-جریان شناسی اندیشه معاصر.

7- احکام(3).

وی افزود: كتاب علوم و معارف قرآنی پایه دوازدهم با محوریت بحث انسان شناسی مبتنی بر دیدگاه علامه طباطبایی و در قالب10 درس برای 2 ساعت تدریس در هفته طراحی شده است. از مجموع 7 درس تولید محتوا شده و در شورا مورد بررسی قرارگرفته که 5 درس آن در سامانه قرار داده شده است.

کل کتاب در شورای برنامه ریزی درس مربوطه تولید شده و 3 درس از آن در سامانه جهت بررسی و اظهار نظر همکاران محترم بار گذاری شده است.

  • کتاب اخلاق اسلامی(3) نیز ساختاری مشابه کتب پایه های 10 و 11 دارد که تا کنون 5 درس آن تولید محتوا شده و برای بررسی به شورای تالیف ارسال گردیده است.
  • 4 درس از کتاب تاریخ اسلام(3) که به بررسی وقایع تاریخی پس از غیبت کبری تا عصر حاضر می پردازد، آماده شده و برای بررسی به شورای تالیف ارسال شده است.
  • کتاب عربی (3): در ادامه مفاهیم پیشین و با رویکرد فهم متن تولید شده است، برای بررسی به شورای تالیف ارسال شده که پس از تائید برای اطلاع و اظهار نظر همکاران در سامانه بارگذاری خواهد شد.
  • کتاب اصول عقاید(3): این کتاب با محوریت بحث توحید در قالب 12 درس ارائه خواهد شد. 7 درس کتاب تدوین شده و آماده ارائه به شورای تالیف می باشد.
  • جریان شناسی اندیشه معاصر: این عنوان کتاب درسی که برای اولین بار به نظام آموزش و پرورش رسمی کشور وارد شده توسط مولفان در حال تدوین است که پس از آماده شدن برای بررسی به شورای تالیف ارسال خواهد شد.
  • کتاب تاریخ اسلام(2) پایه دوازدهم: این کتاب با رویکردی جدید و متفاوتی طراحی شده که تاریخ و سیره امام چهارم علیه السلام و عصر غیبت محور اصلی آن است. این کتاب توسط مولف تولید محتوا شده و برای بررسی به شورای تالیف ارسال گردیده است.
بازگشت به ليست اخبار