مقاله ها
 
 
 
سیستم حضور و غیاب;
فیش حقوق
سومين نشست كشوري واحد تحقيق، توسعه و آموزش زبان و ادبيات فارسي برگزار شد

اين نشست روز يكشنبه 20 اسفند 1396، با حضور سر گروه هاي آموزشي زبان و ادبيات فارسي استان ها، اعضاي دبيرخانه راهبري زبان و ادبيات، مؤلفين كتاب هاي فارسي نونگاشت، در طبقه هشتم سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي در تهران برگزار شد.


جلسه در ساعت 8 صبح با تلاوت آياتي از قرآن كريم آغاز شد. در ابتدا آقاي دكتر اماني، مدير كل دفتر تأليف و برنامه ريزي كتاب هاي درسي، ضمن خوش‌آمد‌گويي به حاضران، به فلسفه تغيير نظام آموزشي، اهميت زبان ملي در هويت سازي و ملت سازي و جايگاه برنامه درسي در آموزش اشاره كردند. به اعتقاد ايشان امروزه در جهان آموزش، زبان و ادبيات جايگاهي سرنوشت ساز در يادگيري پيدا كرده است و بسياري از نظام هاي آموزشي تربيت انواع سواد و به ويژه تربيت شهروندي را با زبان ملي انجام مي دهند و به عبارت بهتر زبان ملي كليد ياددهي و يادگيري تلقي مي شود.

آقاي دكتر قاسمپور، مسئول گروه زبان و ادبيات فارسي دفتر تأليف، ضمن دعوت به همكاري براي بهبود برنامه درسي كه در حكم يك سند ملي است؛ به بيان مواردي مبني بر تأكيد بر اهتمام تنظيم درست برنامةدرسي با همكاري برخي از سرگروه هاي آموزشي، انتقال صحيح رويكردهاي كتاب ها و برنامه هاي درسي توسط سرگروه ها، تاكيد بر قلمروها و مديريت صحيح كانال‌هاي مجازي آموزش ادبيات، مشاركت و همكاري گروه هاي آموزشي در اجراي برنامه درسي و بسته هاي آموزشي و اعمال نقطه نظرات همكاران در اصلاح كتاب هاي درسي ادبيات پرداخت. ضرورت شفاف سازي مباحث دستور زبان در كتاب هاي فارسي  و حذف فرآيندهاي واجي و ساخت واژه از كتاب هاي فارسي پايه دهم و يازدهم از ديگر مواردي بود كه دكتر قاسمپور به آن اشاره كردند.

آقاي دكتر كمالي نهاد گزارشي از عملكرد دبيرخانه راهبري ادبيات در زمينه همكاري با اعتبارسنجي كتاب هاي پايه دوازدهم، اجراي كارگاه هاي آموزشي در 22 استان ، تأكيد بر دورة حضوري بررسي كتاب ها در سال آينده، اختصاص 6 ساعت ضمن خدمت بررسي كتاب ها به استان ها، اشاره به مشكلات حضور سرگروه ها در در محل دبيرخانه، ضرورت آشنايي سرگروه ها با برنامه درسي ارائه دادند.

جناب آقاي دكتر فولادوند، مدير كل استان مركزي، ضمن تقدير از زحمات دبيرخانه، به مقولة تعليم و تربيت پرداخت و با اشاره به اين نكته كه ارائة يك نسخه واحد براي كل دنياي تعليم و تربيت ممكن نيست؛ عوامل بسياري را علاوه بر معلم، در امر آموزش مؤثر دانست. پس از آن جناب آقاي ذاكري، مدير هنري كتاب هاي درسي و مهندس صفري، مدير هنري كتاب هاي فارسي دوره متوسطه به مواردي در زمينة چاپ كتاب و گزينش تصاوير اشاره كرده و پاسخگوي نقطه نظرات همكاران بودند.

بعد از صرف ناهار و اقامه نماز، آقاي دودانگه، سرپرست دفتر آموزش متوسطه وزارت خانه، در جمع همكاران حضور يافت و به مواردي از قبيل اهميت گروه هاي آموزشي در سيستم آموزشي كشور در راستاي ارتقاي كيفيت آموزشي اشاره كردند. در پايان جناب آقاي دودانگه پاسخگوي سؤالات همكاران بودند و بر اين مطلب تأكيد نمود كه تا سال 1400 با بحران نيروي انساني روبه رو خواهيم بود و بدترين شرايط نيروي انساني را تجربه خواهيم كرد. ايشان اضافه كرد كه ساعات اختصاص يافته نسبت به قبل بسيار كمتر شده است و از 105 هزار ساعت به 38 هزار ساعت تقليل يافته است. از سوي ديگر مهمترين مشكل، تأمين منابع مالي است.

در ادامه جناب آقاي شيرزادي، كارشناس مسئول گروه هاي آموزشي وزارت، به 5 استاني كه به صورت آزمايشي از ارزشيابي دبيرخانه خارج شده‌اند، اشاره كرد و در اين خصوص گفت كه نه قرار است دبيرخانه ها حذف شوند و نه اين كه استان ها رها باشند، بلكه دو هدف عمده در اين رابطه وجود دارد: 1- رويكرد فعاليت هاي دبيرخانه ها دگرگون شود و دبيرخانه‌ها جايگاه علمي پيدا كند. 2- اختيار به گروه هاي آموزشي تفويض شود. وي در ادامه ضمن اشاره به جشنواره الگوهاي برتر تدريس گفت: تا به حال 14 دوره طي 14 سال برگزار شده است و از دورة 12 به بعد، جهت تبديل نقاط ضعف به نقاط قدرت، تغييراتي در روند اجرا اعمال شده است.

در انتها دكتر قاسمپور با تأكيد بر اجراي ضمن خدمت حضوري براي سرگروه هاي آموزشي ادبيات و تعامل بيشتر با گروه ها، گفت: در برنامه كاري سال 97 دبيرخانه راهبري لازم است فعاليت هاي كيفي براي غني سازي برنامه و بسته آموزشي زبان و ادبيات طراحي و اجرا شود و از تعدد طرح ها و برنامه هاي غير ضروري فراوان خودداري گردد. در نهايت نشست با جلسه پرسش و پاسخ به پايان رسيد.


بازگشت به ليست اخبار