مقاله ها
 
 
 
سیستم حضور و غیاب;
فیش حقوق
برگزاری آزمون سلامت روان‌ برای پایه هفتم و هشتم

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شکوهی درباره ی نقشه خطر پذیری دانش آموزان گفت: امسال برای اولین بار برای تمامی دانش آموزان پایه هفتم و هشتم آزمون سلامت روان برگزار می شود.

وی افزود: آزمون در بخش های مختلف است. تحلیل ها پس از یک هفته از برگزاری آزمون در اختیار مناطق قرار می گیرد.

مدیرکل امور تربیتی وزارت آموزش و پرورش گفت: همچنین آخرین خود اظهاری های دانش آموزان در اختیار مدرسه قرار می‌گیرد تا در بهداشت روان دانش آموزان برنامه ریزی کنند.

وی یاد آور شد: همچنین می توانیم از آسیب ها پیشگیری کنیم یا اگر مشکلی وجود دارد رفع کنیم.

بازگشت به ليست اخبار