مقاله ها
 
 
 
سیستم حضور و غیاب;
فیش حقوق
اسناد لانه جاسوسی در تاریخ پایه دوازدهم

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دکتر عباس پرتوی مقدم عضو هیات علمی گروه مطالعات اجتماعی سازمان پژوهش در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری فارس، ضمن تشریح اهداف، سیاست ها و رویکردها در تدوین و نگارش کتاب تاریخ آظهار کرد: یکی از ویژگیهای مهم تاریخ توالی و پیوستگی منطقی بین رویدادها و حوادث است. زیر اتفاقاتی که در یک دوره تاریخی می افتد می تواند زمینه ساز بروز حوادثی مهم در دوره بعد باشد. لذا گروه تاریخ علاوه بر رعایت اینگونه موازین به سن و پایه تحصیلی دانش آموزان نیز توجه می نماید.

وی در ادامه افزود: به طور طبیعی دانش آموزان در پایه 11 و 12 با تاریخ معاصر آشنا می شوند. لذا با توجه به این که کتابهای پایه 11 از زیر چاپ خارج شده بود، لذا ضمن رعایت توالی و پیوستگی بین مطالب، اسناد لانه جاسوسی در کتاب تاریخ پایه دوازدهم مورد توجه ویژه قرار گرفته است.


 

بازگشت به ليست اخبار