مقاله ها
 
 
 
سیستم حضور و غیاب;
فیش حقوق
بارم بندي كتابهاي درسي متوسطه اول و دوم در سال تحصيلي 96-97

به اطلاع همكاران و دبیران گرامي ميرساند بارم بندي كتاب هاي درسي دهم متوسطه  براي سال تحصيلي 96-97 بر روي سايت دفتر تاليف در صفحه نخست سايت بخش تب منوها بارم بندي قرار گرفته است. 
بارم بندي كتابهاي درسي هفتم ، هشتم و نهم متوسطه اول براي سال تحصيلي 96-97  روي سايت قرار گرفته است.براي سال   روي سايت قرار گرفته است.
بارم بندي كتابهاي درسي بارم بندي كتاب هاي درسي يازدهم متوسطه براي سال تحصيلي 96-97  روي سايت قرار گرفته است. در پايه هاي مختلف براي سال   روي سايت قرار گرفته است.
براي دانلود بارم بندي به صفحه نخست سايت بخش تب منوها / تب منو بارم بندي  مراجعه نماييد.
بازگشت به ليست اخبار