مقاله ها
 
 
 
سیستم حضور و غیاب;
فیش حقوق
موارد مجاز استفاده از ماشين حساب در جريان يادگيري رياضي دوره ابتدايي

واحد تحقيق و توسعه آموزش رياضي دفتر تاليف در پاسخ به پرسش برخي آموزگاران دوره ابتدايي در خصوص موارد مجاز استفاده از ماشين حساب توسط دانش آموزان در فرآيند آموزش درس رياضي، توجه همكاران عزيز  به دو نكته ي زير مي تواند مفيد باشد:

1- استفاده از ماشين حساب براي دانش آموزان كاملا اختياري است و دانش آموزان اجباري براي استفاده از آن ندارند.

2- دانش آموزان فقط مي توانند در صورت تمايل، از ماشين حساب در فعاليت ها و مسايلي استفاده كنند كه اهدافي عالي تر از صرف محاسبه كردن، همانند حل مسئله، تقويت توانايي تعميم، كشف و دستيابي به رابطه يا الگوي موجود در يك الگو و ...، در آنها دنبال مي شود، استفاده كنند. بنابراين دانش آموزان در مسايل  يا موقعيت هاي آموزشي كه هدف از انجام آنها، تقويت توانايي محاسبه كردن است مجاز به استفاده از ماشين حساب به هيچ وجه نيستند.
بازگشت به ليست اخبار