مقاله ها
 
 
 
سیستم حضور و غیاب;
فیش حقوق
كلاس‌هاي چندپايه و كتاب‌هاي درسي

گروه هماهنگي ابتدايي دفتر تأليف كتاب‌هاي درسي ابتدايي و متوسطه نظري با هدف ياري رساندن به معلمان كلاس‌هاي چندپايه، بخشي ويژه براي اين موضوع ايجاد كرده است.تبيين و تحليل چشم‌اندازهاي جديد آموزش در كلاس‌هاي چندپايه از ابعاد مختلف سازماندهي محتوا، راهبردهاي ياددهي – يادگيري، تهيه مواد آموزشي، طراحي آموزشي بر اساس مفاهيم و مهارت‌هاي مشترك پايه‌ها و تلفيق دروس مختلف از مأموريت‌هاي اين بخش است.
توليدات اين بخش و مواد و محتواهاي مناسبي كه توسط افراد و مؤسسات مختلف توليد شده‌اند، بتدريج در اين قسمت بارگذاري خواهد شد.
نظرات و پيشنهادهاي ارزنده شما معلمان عزيز كلاس‌هاي چندپايه به غني‌سازي مطالب اين قسمت كمك خواهد كرد.
براي مشاهده اينجا كليك نماييد.
بازگشت به ليست اخبار