مقاله ها
 
 
 
سیستم حضور و غیاب;
فیش حقوق
وجود کتاب مستقل ویژه دانش آموزان اقلیت‌های دینی

مدیرکل دفتر تالیف سازمان پژوهش گفت: کتاب مستقل ویژه دانش‌آموزان اقلیت‌های دینی  وجود دارد که اگر نیاز به اصلاح باشد انجام خواهیم داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود امانی طهرانی، مدیر کل دفتر تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی در نشست خبری که در این سازمان در حال برگزاری است درباره ی محتوای کتاب های درسی اهل تسنن و اقلیت های دینی گفت: مبنای حرکت ما قانون اساسی است و در این قانون حقی بر تمام ایرانیان وجود دارد.

وی افزود: از قبل در سازمان پژوهش به مناسب سازی محتواهایی که نیاز به متناسب سازی با اقلیت های دینی که در قانون آمده است پرداخته ایم.

امانی طهرانی تصریح کرد:در پاره ای از موارد که تفاوت وجود دارد یک کتاب مستقل با حجم متفاوت ارایه می شود. در فرایند منسجم تولید می کنیم .

وی با اشاره به تشکیل کارگروه اهل تسن در وزارت آموزش و پرورش که یکی از مشکلات محتوای آموزشی بیان شده است گفت: اگر مشکلاتی در کتاب درسی اهل تسنن وجود دارد و نیاز به ساز و کار جدید داشته باشد ما آمادگی اصلاح داریم اما تاکنون مشکلی به ما گزارش نداده شده است.

بازگشت به ليست اخبار