مقاله ها
 
 
 
سیستم حضور و غیاب;
فیش حقوق
معرفی کتاب های غیر استاندارد در مدارس ممنوع است

 به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان کهگیلویه وبویراحمد؛ هادی زارع پور در نشست شورای آموزش وپرورش گفت: رسانه ها ومواد آموزشی قابل استفاده به همراه کتاب های درسی را سازمان پژوهش وبرنامه ریزی تعیین کرده است ودانش آموزان باید از این محتواها استفاده کنند.

وی گفت: محتوای قابل استفاده در سامانه این سازمان واز طریق بسته کیف الکترونیک در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.
معاون پژوهش وبرنامه ریزی آموزش وپرورش استان کهگیلویه وبویراحمد گفت: براساس رأی 828 شورای عالی آموزش و پرورش هر گونه محتوایی که در مدارس معرفی می شود باید مورد تأئید سازمان پژوهش وبرنامه ریزی باشد.
حسینعلی فاتحی گفت: اولیاء دانش آموزان در صورت مشاهده تأکید مدرس بر خرید کتاب های آموزشی خاص موارد را به ادارات ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات اداره آموزش وپرورش شهرستان ها ومناطق اطلاع دهند.
ایوب رضایی معاون آموزش متوسطه آموزش وپرورش استان گفت:13پژوهشسرای آموزشی در استان در اختیار دانش آموزان برای فعالیت های پژوهشی وتحقیقی است که نیازمند کیفی بخشی فعالیت وتجهیزات مطلوب هستند.
 
بازگشت به ليست اخبار