مقاله ها
 
 
 
سیستم حضور و غیاب;
فیش حقوق
اولين همايش زمين شناسي"منابع معدني ،زير بناي تمدن وتوسعة صنعتي" برگزار مي شود

   اولين همايش زمين شناسي سال تحصيلي 97-96

                                     "منابع معدني ،زير بناي تمدن وتوسعة صنعتي"

                                                در چارچوب  كتاب جديدالتاليف زمين شناسي يازدهم با حضور استاد گرامي دكتر مدبري برگزار مي گردد.


زمان ومكان برگزاري:

چهارشنبه 19 مهر ماه ساعت 12-8 

 طبقه هشتم سازمان پژوهش وبرنامه ريزي آموزشي

بازگشت به ليست اخبار