مقاله ها
 
 
 
سیستم حضور و غیاب;
فیش حقوق
کتاب های درسی باید در مدرسه بماند

رضوان حکیم زاده در خصوص سنگینی کیف دانش آموزان به دلیل حمل تمامی کتاب های درسی اظهار داشت: این مشکل صرفا به حجم کتاب های درسی بر نمی گردد، بلکه تبلیغات گسترده در زمینه کتاب های کمک آموزشی و ترغیب والدین به خریدن این نوع کتاب ها نیز به این مساله دامن زده است.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه تعدد برنامه های درسی، متن محور یا کتاب محور بودن یک اشکال است، تصریح کرد: بسیاری از مهارت ها و مفاهیم اصلی را می توان از طریق بسته ها و فیلم های آموزشی به شکل بهتری به دانش آموزان، آموزش داد.

وی یادآور شد: تا زمانی که معلمان موظف باشند مبنای فعالیت های یاددهی و یادگیری در کلاس درس را بر اساس متن کتاب درسی تنظیم کنند این مساله به قوت خود باقی خواهد بود به عبارت دیگر از نظر علمی هیچ لزومی ندارد که دانش آموزان کتاب های متعدد داشته باشند و هر روز این کتاب ها را با خود حمل کنند.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش افزود: کتاب های درسی باید داخل مدرسه بماند و فرصت های یاددهی و یادگیری به گونه ای طراحی شود که نیاز نباشد دانش آموزان کتاب های خود را به منزل ببرند.

حکیم زاده بیان کرد: از آنجا که امروز در یک جریان کاملا برعکس، مشارکت خانواده ها به سهیم شدن در انجام تکالیف درسی معنی شده و به جای اینکه مدرسه خود را مسئول نقاط قوت و ضعف دانش آموز بداند و خانواده ها از نظام آموزشی مطالبه گر باشند، روند آموزش در مسیری قرار گرفته که مدارس از خانواده ها می خواهند تا در صورت ضعف فرزندشان در یک یا چند درس، برای جبران آن فکری بیاندیشند.

وی با بیان اینکه در این شرایط خانواده ها دست به دامن کتاب کهای کمک آموزشی، کلاس های خصوصی و آموزشگاه ها می شوند و به همین دلیل بچه ها مجبور هستند کتاب ها و تمامی لوازم درسی را با خود به منزل ببرند،گفت: مشارکت خانواده ها باید اما به معنای آن نیست که خانواده در کنار فرزند خود، درگیر تکالیف درسی شود.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: برنامه درسی، معادل کتاب درسی تلقی شود و فرصت‌های یاددهی و یادگیری از طریق مواد آموزشی امکان پذیر است و در یک روش آموزشی درست به ویژه دوره ابتدایی قرار نیست دانش آموزان تکلیف خاصی به جز کار پژوهشی و خلاقانه را در بیرون از مدرسه انجام دهند.

بازگشت به ليست اخبار