مقاله ها
 
 
 
سیستم حضور و غیاب;
فیش حقوق
اکتفا به یادگیری های زود بازده آسیب زاست

فریبا کیا معاون سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی در کارگاه آموزشی- تبیینی معلمان برای ارزیابی کتاب های دوره دوم متوسطه اظهار کرد: با توافق انجام شده بین دفتر انتشارات و اداره کل نظارات بر نشر و توزیع مواد آموزشی، فهرستگان‌های منتشر شده در سال 1396، هم‌زمان با کتاب‌های درسی و راهنمای معلم در مدارس توزیع می‌شود.

وی با اشاره به مصوبه هشتصد و بیست و هشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 2/6/1389 موضوع: آیین نامه ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی (مواد و رسانه ها)، اضافه کرد: گرچه مرجع صدور مجوز انتشار کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و کتابهای کمک آموزشی نیز از این فقره مستثنی نیست، اما اگر بخواهد این کتابها وارد مدرسه شود، قطعا باید از فیلتر شورای ساماندهی کتاب بگذرد و حداقل امتیاز لازم را برای ورود به مدرسه کسب نماید.

این اقدام گامی است برای اطمینان بخشی به دانش آموزان و خانواده آنان که حداقل منابعی را که به عنوان پشتیبان کتاب درسی مطالعه می کنند توسط چند داور و کارشناس ارزیابی شده و از اعتبار لازم برخوردار است.

معاون سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی تصریح کرد: برای تشویق و تقدیر از زحمات مولفان و ناشران کتاب های استاندارد که بتواند تسهیل گر تحقق اهداف آموزشی باشد اقداماتی صورت گفته است. از جمله معرفی کتاب های مناسب در کتابنامه رشد، معرفی در سایت سامان کتاب، معرفی مشخصات کتاب به تناسب پایه تحصیلی پشت جلد کتابها که فرصت تبلیغی بی بدیلی را فراهم می آورد.

وی با اشاره به این‌که فهرستگان منابع آموزشی منتخب را دربرمی‌گیرد، گفت: این منابع که شامل هر دو دسته منابع مکتوب و غیر مکتوب می‌شوند، در فهرستگان که نسبت به کتاب‌نامه‌های رشد حجم کمتری دارند، در ذیل هر موضوع منابعی معرفی می‌شوند که در زمان بررسی امتیاز بیشتری کسب کرده باشند.

شایان ذکر است: 

مصوبه هشتصد و بیست و هشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 2/6/1389 موضوع: آیین‌نامه ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی (مواد و رسانه‌ها) به قرار ذیل است:

نظر به اهمیت و نقش منابع آموزشی و تربیتی در فرایند یادگیری مؤثر و پایدار دانش‌آموزان و با عنایت به ضرورت ایجاد سامانه‌ی مدیریتی کارآمد در وزارت آموزش و پرورش و استفاده بهینه از فرصت‌ها و امکانات بخش دولتی و غیر دولتی در تولید و عرضه منابع مذکور مبتنی بر اهداف برنامه‌های درسی و تربیتی، شورای عالی آموزش و پرورش آیین‌نامه ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی (مواد و رسانه ها) را به شرح زیر تصویب نمود.
ماده1ـ تعاریف
1ـ ساماندهی: مجموعه‌ای از فعالیت‌های نظام‌مند و سازمان‌یافته است که به هدایت، حمایت و پشتیبانی از ناشران، نویسندگان و تولیدکنندگان در تولید، انتشار و توزیع مواد و رسانه‌های آموزشی و تربیتی استاندارد، مبتنی بر اهداف برنامه‌های درسی و قوانین مصوب آموزش و پرورش منجر می‌شود.
2ـ مواد و رسانه‌های آموزشی و تربیتی: عبارت است ازتمام ابزارها و وسایل ارتباطی که برای تحقـق اهداف برنامه‌های آموزشـی و تربیتی و پیشرفت تحصیلی متربیان ابداع شده است یا به کار گرفته می‌شوند و کاربرد آنها می‌تواند فرآیند یاددهی ـ یادگیری را موثرتر و پایدارتر و تحقق یادگیری معنادار را آسان‌تر سازد. مواد و رسانه‌ها از قبیل: بسته آموزشی، نرم‌افزار‌های آموزشی، فیلم آموزشی، شبکه‌های آموزشی (اینـترانت داخلی)، رسانه‌های الکـترونیکی، چندرسانه‌ای (مولتی‌مدیا)، دستگاه‌ها، اجسام و اشیاء مختلف، کتاب درسی، کتاب کار، کتاب راهنمای معلم، مجلات، کتاب‌ها و نظایر آن.
ماده2ـ اهداف
1ـ سیاست‌گذاری، استانداردسازی و هدایت تولید مواد و ‌رسانه‌های آموزشی و تربیتی مرتبط با اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش
2ـ ساماندهی، مـدیریت و هدایت فرآیند تولید، توزیع منابع آموزشی و تربیتی به منظور استفاده در مدارس و مراکز آموزشی و جلوگیری از توزیع منابع غیر استاندارد در مدارس و مراکزآموزشی
3ـ استفاده‌ی بهینه از فرصت‌ها و ظرفیت‌های بخش‌های دولتی و غیردولتی در تولید و توزیع مواد و رسانه‌های آموزشی و تربیتی استاندارد
4ـ تسهیل، توسعه‌ و تعمیق آموزش و ایجاد تنوع در مواد و رسانه‌های آموزشی و تربیتی
5 ـ افزایش اثرات مطلوب استفاده از مواد و رسانه‌های آموزشی و تربیتی استاندارد بر جریان یاددهی ‌ـ یادگیری
6 ـ حمایت از تولید مواد و رسانه‌های آموزشی استاندارد بخش غیر دولتی
ماده3ـ اصول ومبانی
اصول و مبانی حاکم بر تولید و ارزشیابی مواد و رسانه‌های آموزشی و تربیتی به شرح زیر است:
1ـ هماهنگی و همسویی با فلسفه‌ی تعلیم و تربیت اسلامی و هدف‌های برنامه‌های درسی و تربیتی مصوب
2ـ گسترش و توسعه‌ی عدالت آموزشی و توجه به تفاوت‌های فردی
3ـ توسعه و تنوع‌بخشی به تولید منابع آموزشی و تربیتی (مواد و رسانه‌ها) با رعایت استانداردها
4ـ توجه به زبان فارسی معیار در محتوای نوشتاری و گفتاری مواد و رسانه‌های آموزشی و تربیتی
5 ـ هدایت، تشویق و حمایت از بخش غیر دولتی در تولید منابع آموزشی و تربیتی استاندارد
6 ـ توجه به تنوع فرهنگی، اجتماعی و اقلیمی با رعایت اصول و مبانی نظام معیار اسلامی
7ـ اثربخشی و کارآیی و صرفه اقتصادی منابع با تاکید بر اولویت تولیدات داخلی و بومی
ماده‌4ـ معیار‌ها و استانداردهای تولید منابع آموزشی و تربیتی
معیارها واستانداردهای تولید و ارزشیابی مواد و رسانه‌های آموزشی و تربیتی به دو گروه عمومی و اختصاصی طبقه بندی می‌شوند.
الف) معیارها و استانداردهای عمومی
این گروه از معیارها ناظر بر ویژگی‌ها و خصوصیات عمومی منابع آموزشی و تربیتی است. تبیین و تعریف این استانداردها بر عهده سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی است.
جذابیت شکلی و ظاهری
خلاقیت و نوآوری
رعایت قواعد زبان و خط فارسی
رعایت اصول بهداشتی و ایمنی
سهولت بکارگیری
صحت و دقت علمی
تناسب محتوا و روش‌های ارائه با مشخصات و اهداف برنامه درسی و رشته تحصیلی
رعایت و ترویج ارزش‌های دینی، فرهنگی واجتماعی جامعه اسلامی ـ ایرانی
متناسب با ویژگی ها و نیاز ها ی مخاطبان مبتنی بر روان شناسی رشد
به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان
سادگی و روانی محتوا
سازماندهی مناسب محتوا
توجه به متون علمی تمدن اسلامی ـ ایرانی
ب: معیار‌ها و استانداردهای اختصاصی:
معـیار‌ها و استانداردهای اخـتصاصی توسط سازمان پژوهـش و برنامه‌ریزی آموزشی و مبتنی بر برنامه‌های درسی مصوب با همکاری‌ معاونت‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط تدوین و پس از تصویب شورای هماهنگی علمی سازمان مذکور ابلاغ خواهد شد.
تبصره1ـ سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی موظف است معیار‌های ارزشیابی و اعتبارسنجی منابع آموزشی و تربیتی (عمومی و اختصاصی) را تدوین کند و از طریق مقتضی به اطلاع عموم برساند.
ماده5 ـ راهکارهای اجرایی
وزارت آموزش و پرورش موظف است تولید و عرضه‌ی مواد و رسانه‌های آموزشی و تربیتی استاندارد را با توجه به راهکارهای زیر مورد ارزیابی، هدایت، تشویق و حمایت قرار دهد:
1ـ طراحی و ایجاد سامانه‌ی مدیریتی و هدایتی مناسب برای ارزیابی تولید، استانداردسازی ، حمایت و استفاده از مواد و رسانه‌های آموزشی و تربیتی
2ـ اعطای نشان استاندارد به مواد و رسانه‌های آموزشی و تربیتی معتبر
3ـ حمایت از تولید مواد و رسانه‌های آموزشی وتربیتی استاندارد به انحای گوناگون، از جمله:
ـ تهیه‌ی فهرستگان توصیفی مواد و رسانه‌های آموزشی و تربیتی استاندارد و معرفی آن‌ها بویژه در کتاب‌های درسی، مجلات رشد و سایت‌های آموزشی به دانش آموزان، معلمان و خانواده ها
ـ برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های مواد و رسانه‌های آموزشی و تربیتی
ـ طراحی و تمهید ساز و کار مناسب برای بکارگیری ظرفیت‌های بخش خصوصی در ارزشیابی منابع آموزشی و تربیتی
4ـ برقراری ارتباط منسجم میان وزارت آموزش و پرورش و نهادهای دولتی و غیردولتی ذی‌ربط در حوزه‌ی کتاب و سایر مواد و رسانه‌های آموزشی و تربیتی به منظور تحقق اهداف مذکور
5 ـ صدور مجوز اطلاع رسانی و تبلیغ منابع آموزشی و تربیتی استاندارد
ماده6 ـ خرید، عرضه و ‌تبلیغ هر گونه منبع آموزشی ‌و تربیتی ‌در واحدهای ‌آموزشی، ‌صرفاً از منابع ‌استاندارد ‌مجاز خواهد بود.
تبصره ـ رعایت ضوابط این ماده الزامی است و با متخلف برابر ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.
ماده‌7ـ مشارکت و همکاری معاونت‌ها، سازمان‌های وابسته به آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی کشور در اجرای این مصوبه الزامی است.
موضوع: آیین‌نامه ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی (مواد و رسانه‌ها) در هشتـصد و ‌بیست‌ و هشـتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 2/6/1389 به تصویب رسید.
دبیر شورا ‌ـ مهدی نوید رییس جلسه ـ حمیدرضا حاجی‌بابایی
آیین‌نامه ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی (مواد و رسانه‌ها) مورد تأیید است. 

بازگشت به ليست اخبار