مقاله ها
 
 
 
سیستم حضور و غیاب;
فیش حقوق
حجم کتاب‌هاي درسي کنترل شده است

مدیرکل دفتر تألیف کتب ابتدایی و متوسطه نظری در خصوص «جلوگیری کردن از حفظ کتاب‌های درسی از سوی دانش‌آموزان»، گفت: روی چارچوبی به نام تألیف معیار یا استاندارد کار شده است و از چند سال گذشته به موضوع علم یاددهی و یادگیری توجه کرده و در این خصوص کار می‌کنیم.

امانی طهرانی بیان داشت: یکی دیگر از این موضوعات، کاربردی کردن آموزش است که با آموزش حفظی متفاوت است. زمینه دوم توجه به فرایندها به جای فرآورده‌هاست‌؛ یعنی مسیر یادگیری و اینکه اطلاعات جمع‌آوری کنیم، متن بخوانیم، تحلیل کنیم و گفت‌وگو کرده و سئوال بپرسیم.

مدیرکل دفتر تألیف کتب ابتدایی و متوسطه نظری افزود: نکته سوم، توجه به سطوح بالای یادگیری است؛ یعنی زمانی متنی را می‌خوانید و باید همان متن را بگویید، اما زمانی فهم آن متن مهم است و می‌گویند براساس آن متن، موضوعی را تحلیل کرده و مثال بزنید و سطوح بالای یادگیری مورد ارزشیابی قرار می‌گیرد و این به معنای دشوار شدن نیست. 

وی افزود: حجم کتاب‌ها کنترل شده است؛ البته حجم صفحه‌ای نیست؛ بلکه محتوایی منظور ماست. خیلی‌ها فریب حجم صفحه‌ای را می‌خورند؛ ممکن است کتابی 80 صفحه‌ای را برای 4 زنگ بنویسیم، اما باز هم سنگین بنویسیم و یا ممکن است کتابی 200 صفحه‌ای برای 2 زنگ نوشته شود، اما سنگین نباشد.

امانی طهرانی تصریح کرد: آنچه که دقت کرده‌ایم این است که تراکم محتوایی کتاب‌ها فرایند یادگیری کتاب‌ها را تحت تاثیر خود قرار ندهد و فرایند یادگیری خوب شکل گیرد، اما به این معنی نیست که کتاب سبک باشد؛ بلکه باید کتاب وزین بوده و باعث رشد فرد شود.

مدیرکل دفتر تألیف کتب ابتدایی و متوسطه نظری از آغاز تألیف کتاب‌های پایه دوازدهم خبر داد.

بازگشت به ليست اخبار