مقاله ها
 
 
 
سیستم حضور و غیاب;
فیش حقوق
تألیف 3 کتاب راهنمای معلم پيشگيري از آسیب‌های اجتماعی

*پرداختن به موضوع آسیب‌های اجتماعی در کتاب «تفکر و سبک زندگی» پایه هفتم و هشتم

مدیرکل دفتر تألیف کتب ابتدایی و متوسطه نظری در خصوص «ورود مصادیق آسیب‌های اجتماعی در کتاب‌ها»، عنوان کرد: کار دوم در خصوص مصادیق آسیب‌های اجتماعی، کتاب «تفکر و سبک زندگی» پایه هفتم و هشتم است که به موضوع مواد مخدر و رفتار فردی مرتبط می‌شود.

وی گفت: در خصوص رفتار بین دختران و پسران در ویژه‌نامه کتاب‌های درسی جداگانه و با ظرافت به این موضوع پرداخته‌ایم.

*تألیف 3 کتاب راهنمای معلم در خصوص آسیب‌های اجتماعی 

امانی طهرانی یادآور شد: در باب آسیب‌های اجتماعی، 3 جلد کتاب راهنمای معلم منتشر کرده‌ایم که این کتاب‌ها برای پیشگیری بوده و مختص دوره ابتدایی، دوره اول و دوم متوسطه تدوین شده است و مخاطبان آن، معلمان هستند. این کتاب‌ها از زمستان سال گذشته وارد سیستم آموزشی شده است و به نوعی تغدیه معلم است؛ ضمن اینکه نوع فعالیت آن طوری است که دانش‌آموزان را به یادگیری وادار می‌کند نه القایی؛ چنین کتابی قبلاً وجود نداشته است و امسال در سال تحصیلی جدید، برای دومین مرتبه از آن استفاده می‌شود.

مدیرکل دفتر تألیف کتب ابتدایی و متوسطه نظری با اشاره به ضرورت‌های خاص تدریس این کتاب، افزود: این کتاب باید به اقتضا و شرایط مدرسه استفاده شود؛ ممکن است مدرسه‌ای نیاز نداشته باشد و یا بسیار ضروری باشد و یا برای گروهی از دانش آموزان نیاز باشد.

بازگشت به ليست اخبار