مقاله ها
 
 
 
سیستم حضور و غیاب;
فیش حقوق
روشهای تدریس تعاملی درس هنر، مورد بررسی قرار گرفت

همزمان با برگزاري دوره هاي تامين مدرسي كتب تازه تاليف پايه يازدهم دوره بازآموزي كتاب هنر دوره دوم متوسطه نيز در برگزار گرديد.

در اين دوره كه هدف آن بررسي و ارائه " روشهاي آموزشي فعال براي تدريس  كتاب هنر ومروري بر محتوي علمي " آن بود ، روشهاي تدريس تعاملي درس هنر، مورد بررسي قرار گرفت و در ادامه به مرور مباني علمي محتوي نيز پرداخته شد . اين دوره با حضور دبيران متخصص هنراستانهاي كشور در روزهای 21 و 22 مرداد ماه 96 در دانشکده فنی، حرفه ای دختران شریعتی تهران برگزار گرديد.

لازم به ذكر است كه :كتاب هنردر دوره دوم متوسطه به صورت مشترك براي تمامي رشته ها در پايه دهم  يا يازدهم به صورت اختياري ارائه ميگردد.بازگشت به ليست اخبار