مقاله ها
 
 
 
سیستم حضور و غیاب;
فیش حقوق
کتاب تفکر و سواد رسانه ای دستخوش تغییرات کلی شده است

لیدا نیک‌روش در گفت و گو با خبرنگار آموزش و پرورش پانا درخصوص با اشاره به کتاب تفکر و سواد رسانه ای در پایه دهم که چاپ اول آن در سال گذشته به ایجاد برخی حواشی انجامید گفت: این کتاب بعد از اعمال نظرات مختلف  به پایان مرحله آماده سازی رسیده است.

وی ادامه داد: کتاب تفکر و سواد رسانه ای از جمله کتابهایی است که دستخوش تغییرات کلی شده است. امیدوارم در سال جدید رضایت دانش آموزان و والدینشان از کتاب جدید حاصل شود.     

 گفتنی است، جهت‌گیری بسته آموزشی تفکّر و سواد رسانه ای پایه دهم، پرورش «توانایی نقد و بررسی هوشمندانه و تولید مؤثّر پیام و مدیریت بهرهمندی از رسانه هاست.

انتظار می رود دانش آموز بعد از مطالعه این کتاب در تحلیل رسانه، تفسیر پیامهای آشکار و پنهان تولیدات رسانه ای، تشخیص بازنمایی‌ها در تولیدات رسانه ای، تشخیص شیوه‌های اقناع در تولیدات رسانه ای، تشخیص اهداف و انگیزه های ارسال‌کنندگان پیام، تشخیص ارزشها و سبک زندگی در تولیدات رسانه ای و برنامه ریزی برای مصرف بهینه رسانه‌ها بهتر از گذشته عمل کند.

بازگشت به ليست اخبار