مقاله ها
 
 
 
سیستم حضور و غیاب;
فیش حقوق
سعي كرديم سلطنت كتاب درسي را به جمهوريت برنامه درسي تبديل كنيم

رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي گفت: با اعمال تغييرات در برنامه هاي درسي، بررسي ها نشان از ارتقاي قدرت تفكر و خلاقيت دانش آموزان دارد.

حجت الاسلام والمسلمين محي الدين بهرام محمديان در برنامه تلويزيوني پرسشگر در مورد اهميت كتاب هاي درسي و تغييرات آن اظهار كرد: كتاب درسي جزئي از برنامه درسي است و سازمان پژوهش برنامه درسي را تدوين مي كند كه بخشي كتاب هاي درسي و بخشي ديگر ساير رسانه ها مانند مجلات و محتواي الكترونيكي در فضاي مجازي محسوب مي شود كه در اين حوزه ها نيز توليد محتوا داريم و مجموعا در قالب بسته آموزشي وجود دارد.

وي ادامه داد: برنامه درسي ملي به ما تكليف كرده كه مطالب به طور بسته آموزشي ارائه شود اما همچنان بيشتر توجه به سمت كتاب هاي درسي معطوف است هرچند سعي كرديم سلطنت كتاب درسي را به جمهوريت برنامه درسي تبديل كنيم.

اهداف برنامه درسي ايده آل

رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي در خصوص برنامه درسي مطلوب عنوان كرد: اولا براساس برنامه درسي ملي بايد زمينه هاي تفكر و خلاقيت را فراهم كنيم همچنين زمينه سازي ايمان دروني، علم به معناي پرسشگري مداوم براي توسعه دانش و نهايتا تبديل علم به عمل و اقدام مورد توجه است.

حجت الاسلام والمسلمين محمديان با اشاره به اينكه اين عناصر يادشده بايد در چهار عرصه روابط ارتباطي دانش آموزان را تقويت كند، گفت : دانش آموز بايد خود را بشناسد، توانايي ايجاد ارتباط با ديگران داشته باشد، امكان ارتباط با نظام آفرينش همچنين ارتباط با خداوند متعال تحقق يابد.

وي بيان كرد: برنامه درسي ما هدف كلي دستيابي به مراتبي از حيات طيبه را دنبال مي كند كه بايد به آن جواب دهد البته رويكرد ما در اين مورد شكوفايي فطرت است كه در بستر برنامه درسي و حوزه هاي ياددهي-يادگيري ارائه مي دهيم.

رئيس سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي با اشاره به ۱۱حوزه برنامه درسي تصريح كرد: در مقطع ابتدايي اين آموزش ها تلفيقي، در متوسطه اول نيمه مستقل و در متوسطه دوم در قالب رشته هاي مهارتي و نظري ارائه مي شود كه ۲۵۰رشته پيش بيني شده اما ۱۷۰رشته داير است.

خلاقيت در دانش آموزان افزايش يافته است

حجت‌الاسلام والمسلمين محمديان با بيان اينكه تغييرات براي دستيابي به خروجي مطلوب انجام شده است، اظهار كرد: پيش از اين آموزش و پرورش فاقد فلسفه خودي بود لذا خروجي مطلوب نداشت اما با تغييرات انجام شده و تحقيقاتي كه انجام داديم دانش عمومي، قدرت تفكر ولايت دانش آموزان ارتقا يافته است و در برنامه هاي جديد بايد بچه ها به چنين سمتي حركت كنند.

وي افزود: متناسب سازي برنامه درسي جز برنامه هاي ما است و مطالعات تطبيقي و دروني براي اين مساله انجام شده است.

رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي گفت: براي تناسب بين ساعت درسي و حجم مطالب عواملي مانند چگالي و ميزان مطلب اهميت دارد و به طور ميانگين براي يك و نيم صفحه از كتاب درسي يك ساعت درسي درنظر گرفته مي‌شود كه البته در پايه ها و مقاطع تحصيلي مختلف ميزان مطالب كتاب متفاوت است.

كتاب هاي درسي متناسب با نيازهاي كشور باشد

حجت‌الاسلام والمسلمين محمديان عنوان كرد: براي برنامه درسي ملي بايد راهنماي عمل داشته باشيم و نيازهاي كشور، سند چشم انداز كشور و مرجعيت علمي در مسير تدوين كتاب ها لحاظ مي شود.

زمان هاي تدريس در مقاطع مختلف

وي با تاكيد بر اينكه برنامه درسي براساس سند برنامه درسي ملي تدوين مي شود، گفت: در پايه هاي تحصيلي اول تا سوم زمان تدريس ۴۵دقيقه،چهارم و پنجم ۵۰ دقيقه و مقطع متوسطه ۵۵د قيقه درنظر گرفته شده اما با ادغام اين زمان ها در مدارس بخشي از زمان تلف مي شود كارايي لازم را ندارد.

رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي تصريح كرد: كتاب درسي براي دانش آموز با استعداد متوسط درنظر گرفته شده و با آموزش در ساعت هاي تعيين شده مشكلي ندارد و نيازي به حذف مطالب نيست همانطور در جلسات با گروه هاي تخصصي ضرورتي بر حذف مطالب درسي ديده نشد.

حجت‌الاسلام والمسلمين محمديان گفت: در آزمون تيمز و پرلز بسياري از مطالب كمتر از ساير كشورها و مواردي هم بيشتر بود اما مساله اين است كه ساعت آموزشي تعريف شده به طور كامل اجرا شود به عنوان مثال ۸۵۰ساعت آموزشي براي مقطع ابتدايي وجود دارد اما با توجه به شرايط به طور كامل اجرا نمي شود.

وي به تاثير نحوه تدريس و حجم بالاي دانش آموزان در كلاس هاي درس كه مانع از روش فعال يادگيري مي شود اشاره كرده و ادامه داد: يكي از مطالعات پژوهشگاه آموزش و پرورش بررسي تطبيقي حجم كتاب هاي درسي و متناسب سازي با توجه به متغيرهاي مختلف است كه اميدواريم به نقطه بهينه برسد.

بازنگري كتاب ها پنج سال يكبار است

رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي بيان كرد: تدوين و حذفي تا كتاب درسي يكبار براي هميشه نيست و هر پنج سال يكبار اين كار انجام مي شود و بر اين مبنا سال آينده كتاب هاي درسي پايه اول و دوم و سوم ابتدايي بازنگري خواهند شد.

فرهنگ شهادت حذف نشده است

وي در مورد حذف فرهنگ ايثار و شهادت در كتاب هاي درسي گفت: چنين مساله اي صحت ندارد و برخي سعي دارند آموزش و پرورش را از رونق و توجه باز دارند.

حجت‌الاسلام والمسلمين محمديان افزود: اهداف تربيتي دوره متوسطه كه با وجود كنكور مخدوش شده و برخي گروه ها عطش كنكور را با اقدامات خود بيشتر مي كنند.

وي تصريح كرد: آموزش و پرورش دستگاه حزبي نيست و نبايد آمد و شد سياست ها اهداف آن را تغيير دهد كه البته همينطور هم بوده و تغييري در اهداف اصلي رخ نمي دهد.

منبع: خبرگزاري پانا

بازگشت به ليست اخبار