مقاله ها
 
 
 
سیستم حضور و غیاب;
فیش حقوق
برنامه درسي نياز به بازنگري دارد

معاون پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش گفت: با توجه به مغفول ماندن برخي اهداف در برنامه درسي نياز به بازنگري اساسي مبتني بر اهداف سند تحول بنيادين داريم
مهدي فيض در برنامه تلويزيوني پرسشگر در مورد وضعيت تغيير كتابهاي درسي اظهار كرد: در برنامه درسي دو نوع هدف مورد توجه قرارگرفته كه يك مورد آن اهداف و صريح مورد دوم اهداف پنهان است كه در مدل برنامه درسي به دليل كنكورزدگي و علم زدگي به دنبال اهداف صريح نرفتيم.

وي ادامه داد: اهداف پنهان در برنامه درسي فراموش شده و به دنبال تقويت خلاقيت و انگيزه براي يادگيري نيستيم. در واقع يادگيري مباحث درسي نظير رياضي، فيزيك، شيمي و ساير دروس موردتوجه قرار گرفته كه تمامي اين موارد مانند صفرهاي مقابل يك در مقابل اهداف پنهان قرار گرفتند .

معاون پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش اظهار كرد: در مدل برنامه درسي يك مقابل صفرها مغفول واقع شده و اين مسئله به دليل فشار كنكور از بيرون مدرسه است.

وي تصريح كرد: اين مسئله موجب شده معلم نيز فقط به برنامه هاي تقويت كنكور معطوف باشد و دانش آموزان نيز لذتي از يادگيري نمي برند و از اهداف ضمني تعريف شده در آموزش و پرورش محروم هستند.

فيض با بيان اينكه به طور خاص خلاقيت و مهارت لازم براي زندگي فداي معلومات مورد نياز در كنكور شده است تصريح كرد: اين معلومات براي شرايط كنوني دانش آموزان مفيد نبوده و صرفا اطلاعات مورد نياز در دوره دانشگاه را فراهم مي كند.

معاون پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش گفت: بايد با توجه به سند تحول بنيادين تربيت و پرورش محور قرار گيرد و برنامه درسي حول اين مسائل نياز به بازنگري اساسي دارد.

منبع: خبرگزاري پانا

بازگشت به ليست اخبار