مقاله ها
 
 
 
سیستم حضور و غیاب;
فیش حقوق
نظام های آموزشی مخاطبان اصلی فناوریهای شناختی هستند

مدیرکل دفتر تالیف کتابهای ابتدایی و متوسطه نظری گفت: علوم شناختی از موضوعاتی است که در آینده نه چندان دور چهره خود را در زمینه فناوری زیستی هم آشکار خواهد کرد و یکی از مخاطبان اصلی این فناوری های شناختی نظام های آموزشی هستند.

محمود امانی طهرانی که امروز دوشنبه 3 آبان 95 در چهاردهمین بزم اندیشه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی سخن می گفت اظهار داشت: ما در سازمان پژوهش احساس می کنیم باید بیاموزیم و انرژی بگیریم و دانش خود را به روز کنیم تا بتوانیم وظیفه خطیری که نظام جمهوری اسلامی بر دوش ما گذاشته را به انجام برسانیم .

 
وی افزود: موضوع علوم اعصاب از موضوع بدیع است که در متون سنتی از شاخه های زیست شناسی محسوب می شد ولی امروزه گسترش عجیبی پیدا کرده است . این علم عرصه مهمی در باب تعلیم و تربیت گشوده است. این احتمال قوی وجود دارد که در آینده در فرایند یادگیری تاثیرات خود را نشان دهد.
 
مدیرکل دفتر تالیف کتابهای ابتدایی و متوسطه نظری گفت: به نظر من این از موضوعاتی است که در آینده نه چندان دور چهره خود را در زمینه فناوری زیستی هم آشکار خواهد کرد و یکی از مخاطبان اصلی این فناوری های شناختی نظام های آموزشی هستند.
 
امانی طهرانی در پایان به موضوع جلسه و نحوه ارائه میزگرد پرداخت و گفت: امیدوارم جلسه امروز بهره ای برای ما داشته باشد تا مسئولیت خود را بهتر انجام دهیم .
 
در ادامه سخنان امانی طهرانی، کمال خرازی رئیس هیات امنای پژوهشکده علوم شناختی به ارائه آخرین دستاوردها در حوزه علوم شناختی و فرایند یادگیری بر اساس الگوی مورد نظر پرداخت.
 
بعد از سخنان کمال خرازی میزگردی متشکل از تنی چند از اساتید پژوهشکده علوم شناختی آقایان میرمحمد صادقی و دوایی و خانم دلگشایی برای ارائه پژوهش های صورت گرفته در حوزه علوم شناختی تشکیل شد و در پایان به پرسشهای حاضران در جلسه پاسخ داده شد.
منبع: خبرگزاری آموزش و پرورش پانا
بازگشت به ليست اخبار