مقاله ها
 
 
 
سیستم حضور و غیاب;
فیش حقوق
توضیحات دفتر تالیف کتابهای درسی پیرامون خبر حذف نام بلوچستان از كتابهاي درسي

به نام خدا

توضیحات دفتر تالیف کتابهای درسی پیرامون خبر حذف نام بلوچستان از كتابهاي درسي

سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي در پاسخ به تذکرگروهی از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي اعلام می نماید که تعبیر به  حذف نام بلوچستان در كتاب هاي درسي سال 95-96 نادرست است و اساسا نقشه های جغرافیایی بر اساس آخرین تقسیمات کشوری و نامگذاری ها ارائه می شود.اما درباره خبر منتشر شده، ارائه توضیحات زیر را جهت روشن شدن موضوع ضروری می داند:

1.       در کتابهای درسی، ذکر نام مناطق به صورتی روشمند انجام میشود. بر این اساس، در نقشه های جفرافیایی مبنای کار آخرین تقسیمات رسمی کشوری، و در نقشه های تاریخی مبنای ذکر نام، اسناد تاریخی است. نقشه مورد اشاره نمایندگان محترم (صفحه 97 و 95 درس تاریخ، کتاب مطالعات اجتماعی هشتم) یک نقشه تاریخی مربوط به قلمروی دوره ايلخانان وتيموريان است، نه یک نقشه جغرافیایی رسمی بر اساس تقسیمات کشوری در حال حاضر.

2-     در مورد نقشه هاي تاريخي دوره هاي غزنويان، ايلخانان و تيموريان و غیره (براي مثال صفحه 95 و97 مطالعات اجتماعي پايه هشتم ) كه تنها نام سيستان ذكر گرديده است، بايد گفت كه در نقشه هاي تاريخي قرون گذشته،در اطلس ها و دیگر کتابهای مرجع نیز، نام ها به همین صورت آمده است. اين نقشه ها طيساليان متمادي وچند دهه در كتاب های درسی و کتابهای دانشگاهی و علمی به همين شكل چاپ شده و سابقه مغایری نيز نسبت به آن اظهار نشده است.مثال:

(مستند1و2:  نقشه صفحه  62 و 40كتاب تاريخ سال دوم راهنمايي چاپ 1377)

(مستند 3: نقشه صفحه 45 كتاب تاريخ سال دوم راهنمايي چاپ1390)

( مستند4: نقشه ص96 كتاب مطالعات اجتماعي پايه هشتم چاپ 1393 )

3-     در اطلس ها و نقشه هاي تاريخي اين دوره ها نیز كه توسط سازمان های رسمی یا علمی- پژوهشي کشور همچون اطلس ملی ایران و اطلس تاریخ اسلام سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح به چاپ رسيده وضعیت به همین منوال است ونام آن منطقه تنها به نام سیستان معروف بوده است.براي مثال :

(مستند5: نقشه ص270 اطلس تاريخ اسلام چاپ 1370 انتشارات سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح)

( مستند6: نقشه های اطلس ملي ايران)

بدیهی است اگر کسی به منابع متفاوتی نیز دسترسی دارد، می تواند آنها را در اختیار جامعه علمی مورخان کشور قرار دهد تا در مطالعات تکمیلی مورد استفاده قرار گیرد.

4-     اصولا نقشه هاي تاريخي، ریشه ها و سیر تاریخی نامگذاری ها و جابجایی جمعیت و قلمروها و تقسیمات و توسعه سرزمینی را نشان می دهد و نسبت به دستکاری آن ها حساسیت نشان داده می شود. برای مثال،برای مقابله با تغییر نام خلیج فارس، وجود همین استنادات تاریخی در نقشه های مستند است که به استدلال جمهوری اسلامی ایران قوت و مقبولیت جهانی بخشیده و این نام در سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است.

بر همین اساس،در نقشه های تاریخی کتابهای درسی،به طور معمول نام یک یک استان هاي امروزي و اقوام درج نشده است، بلکه بر اساس تقسیم بندی های همان دوره زمانی خاص مورد مطالعه است و منطقی و علمي به نظر نمی رسد كه عناوین امروزی بر اسناد تاریخی تحمیل شود.

5-     دفتر تاليف كتاب هاي درسي وزارت  آموزش و پرورش  همواره وحدت اقوام و يكپارچگي ايران عزيز را ارج نهاده و براي مثال درتاييد احترام به قوم عزيز بلوچ و مردم شريف اين خطه در كتاب درسي مطالعات اجتماعي پايه ششم صفحه 80 در معرفي لباس هاي محلي اقوام ايراني، که با توجه به گنجايش كتاب، تنها به معرفيچهار نوع لباس محلي پرداخته شده، يكي از آن ها مر بوط به قوم بلوچ مي باشد و اين امرخود نشانه توجه مولفان کتابهای درسی به این موضوع است.

(مستند7  : لباس مرد بلوچ ص80 كتاب مطالعات اجتماعي پايه ششم چاپ 95-96 )

6-      در اعتراض نمایندگان محترم از عبارت "حذف نام بلوچستان" به ذهن چنین متبادر می شود که این نام قبلا در نقشۀ صفحۀ 95 وجود داشته و اکنون حذف شده است. این امر نادرست است و نام بلوچستان حدوداً در 20 نقطه از کتابهای درسی مورد اشاره قرار گرفته است. علاوه بر این کتاب استان شناسی سیستان و بلوچستان به طور مبسوط به این استان اختصاص دارد. در همه نقشه هاي تقسيمات كشوري كتاب هاي درسی دوره های مختلف تحصیلی سال 95-96 نیز همانند سال هاي گذشته، نام رسمی استان یعنی سیستان و بلوچستان درج شده است. مثال:

( مستند8  : نقشه پراكندگي  محصولات كشاورزي ص29كتاب مطالعات اجتماعي ششم ابتدايي چاپ 1395)

 (مستند9و 10: نقشه تقسيمات كشوري ص48 كتاب پايه هفتم كتاب مطالعات اجتماعي متوسطه اول و ص22 كتاب چهارم ابتدايي  چاپ 1395)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به ليست اخبار