مقاله ها
 
 
 
سیستم حضور و غیاب;
فیش حقوق
مواد درسي پايه ششم ابتدايي مصوب و ابلاغ شد

در هشتصدوپنجاه‌ودومين جلسه شوراي‌عالي آموزش و پرورش اهداف كلي، برنامه‌هاي درسي و مواد درسي پايه ششم ابتدايي تصويب شد و به امضاي رئيس‌جمهور و رئيس شوراي‌عالي آموزش و پرورش رسيد.

براساس اين مصوبه وزارت آموزش و پرورش مكلف به برنامه‌ريزي و ساماندهي فعاليت‌هاي آموزشي و پرورشي دانش‌آموزان تا پايان دوره ابتدايي، تهيه و تدوين كتب درسي و مواد آموزشي پايه ششم ابتدايي گرديد.

تكميل، تعميق و تثبيت اهداف مصوب دوره ابتدايي متناسب با سند تحول بنيادين آموزش و پرورش همسو با برنامه درسي ملي، تربيت همه‌جانبه دانش‌آموزان در راستاي دستيابي به مراتبي از حيات طيبه متناسب با موقعيت‌ها و نيازهاي جديد و پاسخ به اقتضائات آن و كسب آداب و مهارت‌هاي ضروري براي ورود به دوره تحصيلي بعدي از اهداف كلي پايه ششم است.

اين گزارش مي‌افزايد: تربيت عقلاني و تقويت تفكر و تعقل، تعميق باور به ارزشمندي نهاد خانواده، وطن، فرهنگ و هويت اسلامي ـ ايراني و ارج نهادن به ميراث فرهنگي، قانون، صداقت و پاكي، تقويت باور به هدفمندي خلقت، آيه بودن آن، ارزشمندي مخلوقات مدارك قوانين و زيبايي‌هاي جهان آفرينش، آشنايي با آداب و مهارت‌هاي زندگي و ... از اهداف برنامه‌هاي درسي پايه ششم عنوان شده در اين مصوبه است.

قرآن (3 ساعت)، تعليمات ديني و اخلاق(2 ساعت)، زبان و ادبيات فارسي(5 ساعت)، مطالعات اجتماعي و آداب زندگي(3ساعت)، رياضيات(4 ساعت)، علوم تجربي(2 ساعت)، هنر(2 ساعت)، سلامت و تربيت‌بدني(2 ساعت)، تفكر و پژوهش(1ساعت) و كار و فناوري(1 ساعت) دروس تعيين‌شده براي پايه ششم در اين مصوبه است كه جمعاً 25 ساعت مي‌باشد و يك ساعت از درس قرآن به صورت تجميعي براي تقويت روخواني و روان‌خواني و انس با قرآن اختصاص مي‌يابد.

همچنين، مجموع ساعات درسي سالانه دوره ابتدايي شامل 850 ساعت تعيين شده است.

منبع خبر: مركز اطلاع‌رساني و روابط‌عمومي وزارت آموزش و پرورش        تاريخ خبر: 23/11/90

بازگشت به ليست اخبار