نظام آموزش و برنامۀ درسي مالزي

اين نشست با سخنراني دكتر روح‌اله خدابنده‌لو استاد دانشگاه هلپ مالزي و دكتر علي حسيني‌خواه 4 تير 1396 در خانۀ انديشمندان علوم انساني برگزار مي‌شود.
برای مشاهده ی پوستر همایش اینجا کلیک نمایید


راه‌كارهاي مؤثر بر نهادينه‌سازي فرهنگ مهدويت در برنامۀدرسي دورۀ متوسطه از منظر دبيران

كرسي راه‌كارهاي مؤثر بر نهادينه‌سازي فرهنگ مهدويت در برنامۀ درسي دورۀ متوسطه از منظر دبيران، 23 خرداد 1396 برگزار مي‌شود. دكتر بهرامي و دكترفضل‌اللهي، ارائۀ دكتر جعفري هرندي را نقد مي‌كنند.
برای مشاهده ی پوستر همایش اینجا کلیک نمایید


كنفرانس آموزش و كاربرد رياضيات

اولين كنفرانس آموزش و كاربرد رياضيات 22 و 23 تيرماه 1396 در كرمانشاه برگزار مي‌شود.
برای مشاهده ی پوستر همایش اینجا کلیک نمایید


هجدهمين همايش آموزش فيزيك ايران

اتحاديۀ انجمن‌هاي علمي‌آموزشي معلمان فيزيك، هجدهمين همايش آموزش فيزيك ايران را 13 تا 16 شهريور1396 برگزار مي‌كند. شيوه‌هاي تدريس، شيوه‌هاي سنجش و ارزش‌يابي و بسته‌هاي آموزشي فيزيك از جمله محورهاست.
برای مشاهده ی پوستر همایش اینجا کلیک نمایید


تدريس مبتني بر بهبود مستمر

كارگاه آموزشي تدريس مبتني بر بهبود مستمر، 23 و 24 خرداد 1396 با تدريس دكترمحرم آقازاده و دكترمرتضي مجدفر برگزار مي‌شود.
برای مشاهده ی پوستر همایش اینجا کلیک نمایید


تبيين طرح‌وارۀ مفهومي آموزش‌شناسي برنامۀ درسي دانش‌بنيان

علي زند، 23 ارديبهشت1396 از رسالۀ دكتري «تبيين طرح‌وارۀ مفهومي آموزش‌شناسي برنامۀ درسي دانش‌بنيان» دفاع مي‌كند.
برای مشاهده ی پوستر همایش اینجا کلیک نمایید


همايش ملي زبان و رسانه

دكتررضا خيرآبادي كارشناس گروه زبان‌هاي خارجي دفترتاليف در نخستين همايش ملي زبان و رسانه، به تاريخ 14 ارديبهشت 96 سخنراني مي‌كند.
برای مشاهده ی پوستر همایش اینجا کلیک نمایید


مشاركت شهروندي در تحقق آموزش فراگير، باكيفيت و مداوم

سازمان يونسكو باهمكاري وزارت آموزش‌وپرورش، 9 ارديبهشت1396، نشست «مشاركت شهروندي در تحقق آموزش فراگير، باكيفيت و مداوم» را به مناسبت آغاز هفتۀ ملي آموزش برگزار مي‌كند.
برای مشاهده ی پوستر همایش اینجا کلیک نمایید


تاثير فضاي مجازي بر روابط خانواده

دكتر آنا ماريا كوراتولا از دانشگاه مسيناي ايتاليا، اثرهاي مثبت و منفي فضاي مجازي را بر روابط اعضاي خانواده بررسي مي‌كند. گروه علوم تربيتي دانشگاه پيام نور شهرري، 11ارديبهشت1396، اين نشست را برپا مي‌كند.
برای مشاهده ی پوستر همایش اینجا کلیک نمایید


كودكي در جزيره، جزيره‌اي براي كودكان

دكترابراهيم طلايي رئيس گروه پيش‌دبستاني دفترتاليف، 31 فروردين 1396 در همايش «كودكي در جزيره، جزيره‌اي براي كودكان» در دانشگاه آزاد اسلامي قشم سخنراني مي‌كند. انجمن‌جامعه‌دانشگاهيان قشم اين همايش را برگزارمي‌كند.
برای مشاهده ی پوستر همایش اینجا کلیک نمایید


تفاوت‌هاي فردي و دلالت‌هاي آن براي برنامۀ‌درسي و آموزش

انجمن مطالعات برنامه درسي ايران كارگاه «تفاوت‌هاي فردي و دلالت‌هاي آن براي برنامۀ‌درسي و آموزش» را 9 ارديبهشت 1396 در دانشگاه فرهنگيان برگزار مي‌كند.
برای مشاهده ی پوستر همایش اینجا کلیک نمایید


بازنمايي آموزش‌شهروندي در كتاب‌هاي درسي مدارس ايران

عزت‌اله پوريان 21 اسفند 1395 از رساله دكتراي خود باعنوان بازنمايي آموزش‌شهروندي در كتاب‌هاي درسي مدارس ايران دفاع مي‌كند.
برای مشاهده ی پوستر همایش اینجا کلیک نمایید


گردهمايي بين‌المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

دوازدهمين گردهمايي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي، 15 تا 17 شهريور1396 در دانشگاه رازي كرمانشاه برگزار مي‌شود. روش‌هاي آموزش زبان و ادب فارسي و تحليل‌محتواي كتاب‌هاي‌درسي‌فارسي از محورهاي همايش است.
برای مشاهده ی پوستر همایش اینجا کلیک نمایید


فناوري‌هاي نوين در آموزش قرآن‌كريم با تمركز بر حوزۀ كودك و نوجوان

اين هم‌انديشي 23 اسفند1395 با سخنراني دكترمهدي فيض، دكترمحمدصادق برادران، محمدآزين و مهندس محمد قندهاري برگزار مي‌شود.
برای مشاهده ی پوستر همایش اینجا کلیک نمایید


كوششي در تدوين نظريۀ تربيتي صلح‌محور و ارائۀ سرفصل برنامۀ درسي آموزش پيش از ‌دبستان بر آن مبنا

شهرزاد راهنمابيات، 11 اسفند1395 از رسالۀ دكتري خود باعنوان «كوششي در تدوين نظريۀ تربيتي صلح‌محور و ارائۀ سرفصل برنامۀ درسي آموزش پيش از ‌دبستان بر آن مبنا» در دانشگاه‌شيراز دفاع مي‌كند.
برای مشاهده ی پوستر همایش اینجا کلیک نمایید


مدارس نوين مذهبي

همايش بررسي ابعاد مختلف تشكيل و توسعه مدارس نوين مذهبي در ايران معاصر، 14 اسفند1395 برگزار مي‌شود. مواجهه ايجابي جامعۀ ديني با پديدۀ آموزش نوين ازجمله محورهاي اين همايش است.
برای مشاهده ی پوستر همایش اینجا کلیک نمایید

 
صفحات : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9