كودكي در جزيره، جزيره‌اي براي كودكان

دكترابراهيم طلايي رئيس گروه پيش‌دبستاني دفترتاليف، 31 فروردين 1396 در همايش «كودكي در جزيره، جزيره‌اي براي كودكان» در دانشگاه آزاد اسلامي قشم سخنراني مي‌كند. انجمن‌جامعه‌دانشگاهيان قشم اين همايش را برگزارمي‌كند.
برای مشاهده ی پوستر همایش اینجا کلیک نمایید


تفاوت‌هاي فردي و دلالت‌هاي آن براي برنامۀ‌درسي و آموزش

انجمن مطالعات برنامه درسي ايران كارگاه «تفاوت‌هاي فردي و دلالت‌هاي آن براي برنامۀ‌درسي و آموزش» را 9 ارديبهشت 1396 در دانشگاه فرهنگيان برگزار مي‌كند.
برای مشاهده ی پوستر همایش اینجا کلیک نمایید


بازنمايي آموزش‌شهروندي در كتاب‌هاي درسي مدارس ايران

عزت‌اله پوريان 21 اسفند 1395 از رساله دكتراي خود باعنوان بازنمايي آموزش‌شهروندي در كتاب‌هاي درسي مدارس ايران دفاع مي‌كند.
برای مشاهده ی پوستر همایش اینجا کلیک نمایید


گردهمايي بين‌المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

دوازدهمين گردهمايي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي، 15 تا 17 شهريور1396 در دانشگاه رازي كرمانشاه برگزار مي‌شود. روش‌هاي آموزش زبان و ادب فارسي و تحليل‌محتواي كتاب‌هاي‌درسي‌فارسي از محورهاي همايش است.
برای مشاهده ی پوستر همایش اینجا کلیک نمایید


فناوري‌هاي نوين در آموزش قرآن‌كريم با تمركز بر حوزۀ كودك و نوجوان

اين هم‌انديشي 23 اسفند1395 با سخنراني دكترمهدي فيض، دكترمحمدصادق برادران، محمدآزين و مهندس محمد قندهاري برگزار مي‌شود.
برای مشاهده ی پوستر همایش اینجا کلیک نمایید


كوششي در تدوين نظريۀ تربيتي صلح‌محور و ارائۀ سرفصل برنامۀ درسي آموزش پيش از ‌دبستان بر آن مبنا

شهرزاد راهنمابيات، 11 اسفند1395 از رسالۀ دكتري خود باعنوان «كوششي در تدوين نظريۀ تربيتي صلح‌محور و ارائۀ سرفصل برنامۀ درسي آموزش پيش از ‌دبستان بر آن مبنا» در دانشگاه‌شيراز دفاع مي‌كند.
برای مشاهده ی پوستر همایش اینجا کلیک نمایید


مدارس نوين مذهبي

همايش بررسي ابعاد مختلف تشكيل و توسعه مدارس نوين مذهبي در ايران معاصر، 14 اسفند1395 برگزار مي‌شود. مواجهه ايجابي جامعۀ ديني با پديدۀ آموزش نوين ازجمله محورهاي اين همايش است.
برای مشاهده ی پوستر همایش اینجا کلیک نمایید


ادبيات حماسي در برنامۀ درسي فارسي

گروه زبان و ادبيات فارسي دفترتاليف نشست «ادبيات حماسي در برنامۀ درسي فارسي» را 16 اسفند1395 با سخنراني دكترمجيد سرمدي برگزار مي‌كند.
برای مشاهده ی پوستر همایش اینجا کلیک نمایید


رويكرد و روش آموزش تاريخ در اروپا و استراليا

گروه مطالعات اجتماعي دفترتاليف نشست تخصصي «رويكرد و روش آموزش تاريخ در اروپا و استراليا» را با سخنراني دكترمحمدابراهيم باسط و دكترمحمدغفوري، 14 اسفند 1395 برگزار مي‌كند.
برای مشاهده ی پوستر همایش اینجا کلیک نمایید


اولين آيين ملي روايت‌پژوهي سيرۀ معلمي

دانشگاه شهيدباهنركرمان 12 ارديبهشت 1396 آيين‌ملي روايت‌پژوهي سيرۀ‌معلمي ويژةزنده‌ياد دكترعلي‌شريعتمداري را برگزارمي‌كند. تجربه‌نگاري كنش‌هاي فلسفي، سياست‌گذاري آموزشي، كلاس‌هاي درس، روش تدريس، شيوۀ ارزش‌يابي و اخلاق تدريس دكترشريعتمداري از محورهاي پيشنهادي اين آيين است.
برای مشاهده ی پوستر همایش اینجا کلیک نمایید


دومين همايش ملي تمدن نوين اسلامي

تحول در علوم تربيتي و تمدن نوين اسلامي، الزامات تربيتي تحقق تمدن نوين اسلامي در زيرنظام‌هاي آموزش‌وپرورش، تربيت مشرقي به‌روايت كُربن به‌مثابه پشتوانۀ معنوي تمدن نوين اسلامي از مقاله‌هاي اين همايش است.
برای مشاهده ی پوستر همایش اینجا کلیک نمایید


سهم آموزش‌وپرورش در اصلاح يا بهبود خلقيات ايراني

دكتر مقصود فراستخواه به بررسي سهم آموزش‌وپرورش در اصلاح يا بهبود خلقيات ايراني مي‌پردازد. فراستخواه، نويسنده كتاب «ما ايرانيان» است.
برای مشاهده ی پوستر همایش اینجا کلیک نمایید


گفت‌وگو و ديگري

پنجمين گردهمايي سالانه كانون گفت و گو باعنوان «گفت‌وگو و ديگري»، با حضور دكترمحسن رناني، دكتررسول رسولي‌پور و دكترمهدي مجاهدي پنجشنبه 5 اسفند 1395 برگزار مي‌شود. حضور براي عموم آزاد و رايگان است.
برای مشاهده ی پوستر همایش اینجا کلیک نمایید


جايگاه آموزش مداوم در آموزش‌وپرورش و سازمان‌ها

ميزگرد جايگاه آموزش مداوم در آموزش‌وپرورش و سازمان‌ها باحضور دكترمحمود اماني‌طهراني مديركل دفترتاليف 4 اسفند 1395 در اهواز برپا مي‌شود.
برای مشاهده ی پوستر همایش اینجا کلیک نمایید

 
صفحات : [1] 2 3 4 5 6 7 8