هويت‌ديني برنامه‌درسي (96/01/19)
نويسنده: دكترحسن ملكي

 معرفی کتاب:

فصل‌بندي كتاب مذكور به شرح زير است:
فصل اول: فطرت، مبناي علوم انساني؛
فصل دوم: رويكرد قرآني به برنامه درسي معنوي؛
فصل سوم: ديدگاه فطري معنوي در برنامه درسي
فصل چهارم: فطرت، كودك و برنامه درسي
فصل پنجم: جايگاه هدف در برنامه درسي فطري و معنوي
فصل ششم: الگوي برنامه‌ريزي درسي فطرت‌محور
فصل هفتم: نقد ديدگاه پست‌مدرنيسم در برنامه درسي با شاخص‌هاي مباني فلسفي تربيت اسلامي
اين كتاب از سوي نشر آييژ در سال 1396 منتشر مي‌شود.

   مفاهيم كليدي در مطالعات برنامه‌درسي (95/12/24)
نويسنده: كولين جي‌ مارش
مترجمان: دكترمصطفي قادري، دكترسلام يعقوبي، سه ركاو احمدي

 معرفی کتاب:

مترجمان ويرايش سوم اين كتاب را به‌فارسي برگرداندند و انتشارات يادوارۀ آن را چاپ كرد. اين كتاب امكان مطالعۀ تطبيقي وضعيت اجرا و تغيير برنامۀ درسي را مهيا مي‌كند.

  آموزش براي اهداف توسعه پايدار(95/12/23)

 معرفی کتاب:

مطالعه اين كتاب كه توسط يونسكو به‌تازگي منتشر شده، به فعالان حوزه آموزش پيشنهاد مي‌شود. برای مشاهده این کتاب اینجا کلیک نمایید.

   سرمشق‌هاي نظريۀ برنامۀ درسي (95/12/11)
نويسنده: آرتور.ك. اليس
مترجمان: دكترغلامرضا يادگارزاده، دكترجمال سليمي

 معرفی کتاب:

استاد تعليم‌وتربيتِ دانشگاه سياتل در اين كتاب مي‌كوشد تا مدل‌هاي برنامۀ درسي را در سه طبقۀ يادگيرنده‌محور، جامعه‌محور و دانش‌محور بررسي كند. انتشارات نور علم اين كتاب را چاپ كرد.

   مباني طراحي‌آموزشي(95/11/25)
مولفان: دكترداريوش نوروزي، دكترسيدعباس رضوي

 معرفی کتاب:

اين كتاب مباحث اصلي و كلي در طراحي آموزشي يا مباني آن را ارائه مي‌دهد. بامطالعه اين كتاب شما با طراحي آموزشي بيشتر آشنا شده و جغرافياي علمي آن را بهتر درك مي‌كنيد. اين كتاب به‌طور تخصصي شمارا براي طراحي آموزشي بر اساس الگوي خاص آماده نمي‌كند، ليكن معرفي و طرح الگوهاي طراحي آموزشي فرايند و عناصر طراحي آموزشي را براي شما به شيوه‌هاي مختلف به‌تصوير مي‌كشد. از سوي ديگر به سبب طرح مباحث نوين در آموزش ازجمله يادگيري الكترونيكي، اين كتاب مي‌كوشد مباحثي سودمند در اين زمينه تدارك ببيند. پس از مطالعه اين كتاب شما خواهيد توانست با مفاهيم اساسي، جايگاه، سير تاريخي، عناصر، فرايند و الگوهاي طراحي آموزشي آشنا شويد و از آن‌ها در طراحي آموزشي استفاده كنيد. بي‌شك تسلط در طراحي آموزشي نيازمند مطالعه كتاب‌هايي بيشتر است كه مباحث اين كتاب را به‌طور تخصصي موردبحث قرار ‌دهد.
انتشارات سمت چاپ اول اين كتاب را سال 1390 روانه بازار نشر كرد.

   طراحي آموزشي؛ مباني، رويكردها و كاربردها(95/11/25)
مولف: دكترهاشم فردانش

 معرفی کتاب:

انتشار آثار متعدد و متنوع درباره طراحي آموزشي طي چند سال اخير، نويستده را بر آن داشت تا در اثر حاضر مباني، رويكردها، و برخي كاربردهاي اين مبحث را كه از منظري كانون مباحث تكنولوژي آموزشي را تشكيل مي‌دهد در معرض ديد و نظر صاحب‌نظران و علاقه‌مندان قرار دهد. وجود رويكردهاي سيستمي و سازنده‌گرايانه در مباحث طراحي آموزشي و عدم‌تفكيك و تميز بين آن‌ها در برخي آثار منتشر شده، و تركيب و تلفيق اين رويكردها كه مباني معرفت‌شناختي متمايز و متضاد دارند در برخي ديگر از آثار منتشر شده، و پافشاري و تأكيد و تكرار برخي سوءبرداشت‌ها از طرف برخي نويسندگان ضرورت پرداختن به اين مباحث را ضروري‌تر ساخت. طرح عناويني مانند نظام‌هاي بهبود عملكرد انساني، نظام‌هاي پشتيباني عملكرد الكترونيكي، يادگيري الكترونيكي، و بسياري عناوين ديگر كه از زيرمجموعه مباحث تكنولوژي آموزشي و طراحي آموزشي است نيز در اين اثر مورد بحث و بررسي قرارگرفته است.
انتشارات سمت چاپ اول اين كتاب را در 287 صفحه طي سال 1395 به قيمت 10000تومان روانه بازار كرد.

   معنويت در رهبري آموزشي(95/11/11)
نويسنده: پل هوستون
مترجمان: دكترعبدالمحمد طاهري، بهاره كوهمره‌حسيني

 معرفی کتاب:

اين كتاب كه براي معلمان و مديران قابل بهره‌مندي است، توسط انتشارات آواي‌نور در سال 1395 روانۀ بازار نشر شد.

   آموزش رياضيات در هفت كشور(95/11/10)
تاليف: National Center for Education Statistics
مترجمان: مهرداد اصفهاني، سيدمسعود حاجي‌سيدحسيني‌فرد، محرم نقي‌زاده

 معرفی کتاب:

اين كتاب حاصل پژوهش تطبيقي و بين‌المللي در فرهنگ آموزش رياضي در كشورهاي ژاپن، آلمان و آمريكاست. نتايج اين پژوهش تفاوت‌هاي آموزش رياضي را در كشورهاي مختلف جهان به خوبي نشان مي‌دهد و ريشه‌هاي موفقيت و ناكاميابي آن‌ها را به طور مقايسه‌اي تبيين‌مي‌كند. داده‌هاي پژوهش مبتني بر تجزيه و تحليل كلاس‌هاي درس رياضي در سه كشور يادشده است. انتشارات مرآت چاپ اول اين اثر 192 صفحه‌اي را همراه با يك لوح فشرده در سال 1394 به قيمت 15000 تومان در اختيار فعالان عرصه تعليم و تربيت قرار داد.

   راهنماي كدگذاري براي پژوهشگران كيفي(95/11/05)
نويسنده: جاني سالدنا
مترجم: دكترعبدالله گيويان

 معرفی کتاب:

اين كتاب از بهترين كتاب‌هايي است كه تا اين تاريخ در تجزيه‌وتحليل داده‌هاي كيفي در ايران ترجمه شده است. كتاب از مراحل اوليه كدگذاري آغاز و به گزارش‌نويسي ختم مي‌شود. حسن كتاب در سادگي، طرح نمونه‌ها و مثال‌هايش است. انتشارات علمي و فرهنگي چاپ اول اين كتاب را در سال 1395 روانه بازارنشر كرد.

   گفت‌وگو براي همه(95/11/03)
نويسنده: ابوالحسن قندهاري

 معرفی کتاب:

كتاب با گفت و گو چيست؟ آغاز مي شود. به واژه گفت و گو در فرهنگ ما و واژه  dialogue   در فرهنگ غرب اشاره و منظور از گفت و گو در اين كتاب تشريح شده است. در پبش گفتار اين كتاب آمده است گفت و گو يك ابزار يادگيري جمعي و هنر با هم انديشيدن است. ديويد بوهم معتقد است هدف گفت و گو آشكار ساختن بي ربطي هاي موجود در افكار ماست. در گفت و گو افراد در افكار خود با بهره برداري از افكار ديگران به كاوش مي پردازند. در گفت و گو هيچ كس به دنبال پيروزي نيست. اگر كار درست انجام گيرد همه پيروزند. در گفت و گو افراد در جبهه مقابل يكديگر قرار ندارند. گفت و گو هدفمند است و با جدال و بحث متفاوت است. در گفت و گو هيچ طرفي با اين فرض شروع نمي كند كه همه حقيقت نزد اوست. گفت و گو به حرف آوردن ديگران است نه ساكت كردن ان‌ها. افرادي كه وارد گفت و گو مي شوند بايد بتوانند تفكر خود را كنار بگذارند و مهم تر از همه بتوانند خود را با ذهنيت هايشان يكي ندانند و اگر ذهنيتشان اشتباه بود ان را با فروريختن خودشان يكي ندانند.
در بحث همگرايي مطرح است و در گفت  و گو واگرايي. شركت كنندگان در بحث سعي مي كنند نكات مشترك را پيدا كنند و در نهايت به جمعبندي و نتيجه گيري و تصميم و محتملا به اجرا برسند. در گفت و گو ابتدا موضوعي كه مورد توجه جمع است مطرح و ديدگاههاي مختلف در مورد آن ارائه مي شود.  در گفت و گو مقصد آن نيست كه به طور حتم همه اشتراك نظر داشته باشند.
در ادامه نويسنده  به تفصيل چهار اصل گفت و گو را برمي شمرد:
1- گوش دادن: قلب گفت و گو ظرفيت ساده اما عميق گوش دادن است؛ هنر پرورش سكوت دروني. براي اينكه بتوانيم درست گوش دهيم لازم است پچ پچ هاي درون ذهنمان را خاموش كنيم.
2- احترام گزاردن: احترام يعني اينكه بدانيم كه ما و همه اطرافيانمنا يگانه و با ارزش هستيم. احترام در گفت و گو به حرف درآوردن ديگري است نه ساكت كردن او.
3- تعليق نمودن:تعليق يعني به تعويق انداختن اطمينان خود نسبت به آنچه فكر مي كنيم. تعليق به اين معناست كه نه آنچه فكر مي كنيم را سركوب كنيم و نه با اعتقاد يكجانبه از آن طرفداري كنيم.
 4- ابراز كردن: نظر خود را ابراز كردن، حرف خود را زدن شايد يكي از دشوارترين جنبه هاي گفت و گو باشد. هر كس بايد حرف دلش را بزند. از دل سخن گفتن موجب مي شود افراد انديشه هايشان را باز و بي باكانه ابراز كنند.

پس از طرح اصول گفت‌وگو نويسنده شش مهارت محوري در گفت و گو را مطرح مي كند كه عناوين آن به شرح زير است:
-        جويايي و كنجكاوي
-        جانبداري سازنده
-        ذهن باز و آمادگي پذيرش
-        پرهيز از شتاب
-        بر خويشتن خويش ناظر بودن
-        همدلي
فصل هاي ديگر كتاب به ظرف گفت و گو، ميدان هاي گفت و گو و زبان هاي مختلف گفت و گو اشاره مي كند.

   روان‌شناسي اجتماعي آموزش‌وپرورش(95/11/02)
مولف: اي. بيباد
مترجمان: دكتر حسين كارشكي، سيدنادر آزادصفت، علي سوري

 معرفی کتاب:
اين كتاب كه به مباحث حوزۀ روان‌شناسي كلاس درس مي‌پردازد، از سوي انتشارات آواي نور منتشر شد.

   ناسازه‌هاي گفتمان مدرسه(95/10/25)
نويسنده: محمد رضايي

 معرفی کتاب:
در مقدمه‌ اين كتاب نگاهي به هدف‌گذاري‌ها و آميختگي آموزش و پرورش با مباحث اخلاقي و ديني دارد. در تاريخ تغييرات فرهنگي سيستم آموزشي، به ايدئولوژيك شدن آن پس از انقلاب اسلامي مي‌پردازد. تحول نهادهاي تصميم‌گيرنده، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، توجه به امور تربيتي و پرورشي، مختصري از قوانين مصوب در باب اهداف و وظايف آموزش و پرورش و... از مباحث مطرح شده ‌است. پرسش اصلي اين كتاب اين است كه آيا آموزش‌هاي ايدئولوژيك در مدارس، توانسته‌ است اهداف خود را محقق كند و آيا بازتوليد آن بدون وقفه و نقصان در حال تداوم است؟ در اين مطالعه موردي چگونگي مواجه شدن دانش‌آموزان با اين ارزش‌ها بررسي شده‌است. در واقع اين‌ موضوع كه چرخه بازتوليد يك سيستم ارزشي و اخلاقي بدون وقفه در حال حركت است مورد ترديد و كند وكاو نويسنده قرار مي‌گيرد.
بخش عمده‌ كتاب دربرگيرنده‌ مباحث نظري است و به توضيح مفاهيم اختصاص دارد، روش جمع‌آوري داده‌ها مطالعه‌ي موردي و مصاحبه بيان شده‌است اما داده‌هاي زيادي از كار ميداني به چشم نمي‌خورد و بيشتر متن، آميخته با مفاهيم نظري است. چنان‌چه داده‌هاي مطالعهي موردي با فاصله‌ا‌ي كم‌تر از متن واقعي مصاحبه‌ها بيان مي‌شد امكان انطباق مفاهيم به‌كار رفته در بستر مورد نظر، يعني زندگي روزمره دانش‌آموزي، بيشتر فراهم بود. در واقع در كتاب، كمتر ردپايي از زندگي روزمره مي‌بينيم و بيشتر مباحث مربوط به مدارس، هدف‌گذاري‌ها و شيوه‌ برخورد دانش ‌آموزان با آن باز مي‌گردد.
در سه بخش آغازين به توضيح مفاهيم ايدئولوژي، هژموني و گفتمان مي‌پردازد و آرا نظريه پردازان دراين رابطه را شرح مي‌دهد. از جمله ايدئولوژي در ديدگاه ماركس، آلتوسر و بورديو را شرح داده و سپس گذار از ايدئولوژي به هژموني در ديدگاه گرامشي را بيان مي‌كند كه در هژموني نوعي رهبري تفكر و نيز رضايت و اقناع فكري در جانب طبقه‌ تحت سلطه وجود دارد. در نظريه‌ گرامشي، روشن‌فكران به‌عنوان نوعي طبقه اجتماعي حدواسط، كه نقش «توليدكننده‌ هژموني» يا «ضدهژموني» را ايفا مي‌كنند، مورد توجه‌اند.
بخش «افول ايدئولوژي و پيدايش نظريه‌هاي گفتماني مقاومت» به بحث هال در باب گفتمان ايدئولوژيك مي‌پردازد و سپس گذار به نظريه‌ گفتمان را شرح مي‌دهد كه در آن امكان مقاومت در برابر قدرت مركزي فراهم است، داراي پيچيدگي بيشتر است، در متن زندگي روزمره حضور دارد، اشكالي متفاوت دارد و از عواملي مختلف تأثير مي‌پذيرد. در اين بخش نيز آراي نظريه پردازان گفتمان و مقاومت بررسي مي‌شود از جمله: بحث قدرت و مقاومت فوكو.
در ادامه، در ارتباط با تلويزيون و مخاطبانش، منبع توليد و دريافت پيام را توضيح مي‌دهد. تنوع گفتماني، يعني گفتمان‌هاي متعدد، در هم تنيده و حتي متعارضي، مخاطبان را هدف قرار مي‌دهد و تنوع مخاطبان و موقعيت آن‌ها سبب دريافت‌هاي گوناگون از يك گفتمان مي‌شود. در اين بخش تحليل‌هاي هال و مورلي مورد توجه قرار دارد و در ادامه با توضيحاتي در باب زندگي روزمره، به محتواي بخش‌هاي بعدي كتاب نزديك مي‌شود؛ چرا كه عنوان كتاب نيز اين دو مفهوم، يعني گفتمان و زندگي روزمره را دربردارد. مقاومت در زندگي روزمره و نفوذ پراكنده‌ آن در سطوح و لايه‌هاي گوناگون، بر هم زننده‌ نظم مسلط و رسوخ كننده در گفتمان غالب است. چيزي كه در ديدگاه دوسرتو با اصطلاحات نظامي-چريكي توضيح داده مي‌شود.
در دو بخش بعد، كتاب به زمينه مطالعه وارد شده و مباحث نظري صرف پايان مي‌يابد. البته چنان‌كه گفته شد، آميختگي داده‌ها مفاهيم نظري تا پايان كتاب ادامه دارد. ابتدا، درباره‌ مقاومت از جانب دانش‌آموزان، برگرفته از مباحث نظري پيشين، صحبت مي‌كند. تفاوت معنا در سطح توليد پيام و دريافت آن‌، يعني آموزش‌هاي ايدئولوژيك مدرسه و رمزگشايي‌هاي دانش‌آموزان از آن پيام‌ها، از چهارچوب‌هاي نظري اصلي اين بخش است.
بخش پاياني باعنوان «چالش‌هاي باز توليد هژموني از طريق مدرسه»، شرح ناكامي سيستم آموزشي در بازتوليد سه گفتمان: موفقيت تحصيلي، انضباط و پرورش اخلاقي است و اين ناكامي را، هم از جانب متوليان و معلمان مدرسه با سياسي-مذهبي نكردن فضاي مدرسه و هم از جانب خانواده‌ها با تأكيد بر الويت دادنِ مدرسه به امور اخلاقي ملموس و وضعيت تحصيلي مي‌داند. اين امر به‌ويژه در مدارس دولتي كه گزينشي دقيق براي پذيرش دانش‌آموز ندارند؛ بيشتر ديده مي‌شود. در اين بخش به سرمايه‌ فرهنگي و مذهبي دانش‌آموزان و آموزش امور مذهبي و سياسي كه در خانواده كسب مي‌شود تأكيد شده تا نشان دهد تفاوت اطلاعات و باورهاي ديني و سياسي، برآمده از سرمايه‌هاي پيشين آن‌هاست و در مدرسه شكل نمي‌گيرد چرا كه مدرسه تا حدي زياد ناتوان از برآوردن چنين هدفي است.
انتشارات جامعه و فرهنگ طي سال 1387 چاپ اول اين كتاب را در 232 صفحه روانه بازار نشر كرد.

   آموزشگر شايسته(95/10/22)
به كوشش: محمدحسين ساكت

 معرفی کتاب:
دكتر علي شريعتمداري، چهرۀ ماندگار علوم تربيتي، وزير فرهنگ و آموزش‌عالي دولت موقت، رئيس پيشين فرهنگستان علوم و عضو ستاد و شوراي عالي انقلاب فرهنگي درگذشت. اين كتاب ارج‌نامه‌اي است براي اين معلم فقيد كه موسسه خانه‌كتاب آن را در سال 1391 به چاپ رساند.
زنده‌ياد دكتر شريعتمداري از فعّالان عرصۀ تعليم و تربيت و آموزش و پرورش بود كه خدماتي ارزشمند جهت بالندگي تعليم و تربيت نسل جوان ايران اسلامي به يادگار گذاشت. اين استاد فقيد 15 دي ماه سال 1302 در شيراز در خانواده‌اي روحاني به دنيا آمد. پدرش جلال‌الدين دروس عالي فقه و اصول و تفسير قرآن تدريس مي‌كرد و امام جماعت مسجدي در دروازه كارون بود. نياي پدرش از روحانيون بزرگ شيراز بود كه در زمان رضا شاه به دليل دعوت مردم به مبارزه به زندان افتاد. نياي مادري‌اش نيز از روحانيون معروف شيراز، امام جماعت حسينيۀ دروازه كارون شيراز بود و به منبر مي‌رفت كه قريب به 70 سال به تبليغ پرداخت. در سال 1326 در امتحان ششم ادبي كه به صورت متفرقه شركت كرده بود، شاگرد اول شد و در همان سال در دو رشتۀ حقوق و فلسفه و علوم تربيتي دانشگاه تهران نيز پذيرفته شد. بدين ترتيب خود را به تهران منتقل كرد و در دبستان خيام به تدريس مشغول شد. در سال 1330 موفق به اخد ليسانس در رشتۀ حقوق قضايي شد و در سال 1332 در رشتۀ فلسفه و علوم تربيتي به عنوان شاگرد اول فارغ التحصيل شد. در سال 1336 به آمريكا رفت و در عرض يك سال موفق به اخذ مدرك كارشناسي ارشد خود در رشتۀ فلسفۀ تعليم و تربيت از دانشگاه تنسي شد.
زماني كه در دانشسراي مقدماتي به عنوان مسئول كتابخانه و مراقب شبانه فعاليت مي‌كرد، حزب توده ميان دانش‌آموزان و فرهنگيان گسترش فراواني يافته بود. ايشان با مطالعۀ كتاب تعليماتي حزب توده، يعني «اصول مقدماتي فلسفه» تأليف ژرژ پوليستر متوجه بي‌پايگي تبليغات حزب توده شد و با تشكيل انجمني به نام «انجمن پيروان اسلام» و برگزاري جلسات سخنراني و گفتگو با دانش‌آموزان جلوي پيشرفت حزب در دانشسرا را گرفت.
در سوم اسفند سال 1357 پس از تشكيل دولت موقت توسط شادروان مهندس بازرگان به سمت وزير فرهنگ و آموزش عالي منصوب شد و در سال 1359 پس از كناره‌گيري دولت موقت، در دانشگاه تربيت معلم به تدريس پرداخته و با تشكيل ستاد انقلاب فرهنگي با فرمان امام راحل به عضويت اين ستاد درآمد. از سال 1369 تا مهرماه 1377 با حكم رئيس جمهوري وقت زنده ياد آيت الله هاشمي رفسنجاني به سمت رئيس فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران به خدمت خود ادامه داد.
از افتخارات ايشان مي‌توان به دريافت مدال درجه يك علمي به پيشنهاد كميتۀ منتخب استادان دانشگاه اصفهان به عنوان استاد ممتاز و دريافت نشان فرهنگي به مناسبت شاگرد اول شدن در رشتۀ فلسفه و علوم تربيتي در دانشگاه تهران اشاره كرد. همچنين نشان درجه يك تعليم و تربيت جمهوري اسلامي ايران را دريافت كرد و در سال 1381 در دومين همايش چهره‌هاي ماندگار، چهره ماندگار در عرصۀ تعليم و تربيت برگزيده و معرفي شد.
فهرست شماري از مطالب كتاب بدين ترتيب است:
پويش و كوشش: نگاهي به زندگي‌نامۀ استاد دكتر علي شريعتمداري: حميده نوروزيان
نگاهي گذرا بر انديشه‌هاي مهم تعليمي ـ تربيتي استاد دكتر علي شريعتمداري: محمد آرمند
استاد دكتر شريعتمداري، مظهر همسويي در نظر و عمل: محسن ايماني
بزرگداشت استادي بر مدار شريعت و تعهد: احمد به‌پژوه
الگوي مديريت بر يادگيري براي پرورش مستند به افكار علي شريعتمداري و نشانه‌هاي ذهنيت فلسفي فيليپ اسميت: محمدرضا بهرنگي

   ميراث مديريت آموزشي؛ تحليل تاريخي يك حوزۀ علمي(95/10/19)
نويسنده: ايزهار اُپلاتكا
ترجمه: دكتر ناصر شيربگي

 معرفی کتاب:
مباني فلسفي و تاريخي نظريه‌ها و الگوهاي مديريت آموزشي با مديريت و عمل در سازمان‌هاي آموزشي ارتباط دارد. باتوجه به تلاش‌هاي صورت گرفته براي رديابي اين پيوندها، در جايگاه يك حوزۀ مطالعاتي علمي، هدف اين كتاب مرور پيشرفت‌هاي معرفت‌شناختي مهم در اين حوزه از اوايل دهۀ 1960 است. اين كتاب داراي هفت فصل است و اُپلاتكا در آن چند سؤال اساسي را مطرح كرده و به آن‌ها پاسخ داده است:
• چه موضوعاتي در حوزۀ مديريت آموزشي قرار مي‌گيرد؟
• گسترۀ حوزۀ مديريت آموزشي در هر دهه از اوايل سال‌هاي دهه 1960 چه بوده است؟
• بنيان دانش مديريت آموزشي چيست؟
• هويت منحصر به فرد مديريت آموزشي چيست؟
• چه نوع ابزارهاي روش‌شناختي در اين سال‌ها به‌وسيله پژوهشگران حوزۀ مديريت آموزشي به كار رفته است؟
نويسنده بر اساس تحليل‌محتواي كيفي مجله‌هاي علمي مختلف اين حوزه، از زمان ظهور اولين نشريه، شش حيطه مختلف را تشخيص داده كه اين حوزه تاكنون به خود ديده است: ميراث تجربي، ميراث عملي، ميراث ارزشيابي، ميراث تربيت نيروي انساني، ميراث ايدئولوژي و ميراث انتقادي. اين كتاب به‌زودي از سوي انتشارات رشد به چاپ مي‌رسد.

   گفت‌وگو و هنر با هم انديشيدن(95/10/19)
نويسنده: ويليام اسحق
مترجم: محمود حدادي

 معرفی کتاب:
كتاب حاضر سعي بر روشن كردن اين مسئله كه گفت‌وگو چيست و چگونه بايد در جهان معاصر كه تحولات نوين ارتباطي وجود دارد انجام شود تا موثر واقع شود را مورد بررسي قرار مي دهد. دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امورخارجه در سال 1381 چاپ اول اين كتاب را روانه بازار نشر كرد.
 
صفحات : [1] 2 3 4 5 6 7