فلسفه و آینده نگری
(96/11/10)
نويسنده:داوري، رضا

 معرفی کتاب:

این دفتر به این قصد نوشته شده است که مقدمه ای برای طرح شرایط امکان آینده نگری به طور کلی باشد. آینده نگری مبادی و اصولی دارد و این اصول در پاسخ به بعضی پرسش های فلسفی بیان می شود چنانکه فی المثل باید بدانیم که زمان و تاریخ چیست و چگونه است که آدمی می تواند آینده را ببیند و علمی دارد که با آن آینده را می سازد و نیز وقتی افق تاریک می شود شاید به مدد تفکر باز هم بتواند با درک شرایط امکان گشایش افق، از تاریکی بیرون آید. آینده در هیچ جا امر معین و متعین نیست و هر کشوری باید خود راه آینده اش را بشناسد و موانع راه را از میان بردارد. شناختن موانع و امکان ها هم مسبوق و موقوف به درک زمان است. زمان به معنایی که در اینجا آمده است زمان محاسبه پذیر نیست. این زمان، زمان اندیشه و عمل و نحوه تحقق وجود ماست. به عبارت دیگر آینده نگری چیزی جز یافت زمان آینده نیست. زمان وحدت بخش کارها و چیزهاست و نه مجموعه چیزهایی که محقّق شده است و می شود. پس به فکر نظم وحدت کارها باشیم. آینده نگری در هر کشوری درک امکان ها و توانایی مردم آن کشور است و نه حکایت آرزوهای آنان». در بخشی از مقدمه این اثر آمده است: آینده نگری مسبوق به قصد تغییر و اصلاح و تعی ن بخشیدن به آینده است و عجیب نیست که در این اواخر آنرا با استراتژی خلط کرده اند. شاید آینده نگری در هیچ جا و هیچ وقت به کلی فارغ و آزاد از استراتژی نبوده است، اما وقتی به صورت طرح های استراتژیست هایی مثل برنارد لویس و هانتینگتون و فریدمن در می آید به جای اینکه صرفاً پیش بینی مبتنی بر فهم تاریخ و درک نشانه ها باشد بیشتر تعیین کننده سیاست هاست. سیاست ها و به خصوص سیاست هایی که از سوی قدرت های بزرگ اجرا می شود، در تاریخ بی اثر نیست؛ اما راهبردهای شبیه به آینده نگری همواره به همان نتایجی که سیاستگذاران در نظر داشتند، نمی رسد. گذشتگان اگر از آینده چیزی می گفتند برنامه ای برای تحقق آینده نداشتند. شاید سابقه آینده نگری به طور کلی به زمانی برسد که یونانیان طرح تربیت را در نسبت با سیاست و پرورش سیاسی درانداختند.

راهنماي سنجش و ارزشيابي آغازين: ابزارهاي كمي و كيفي (96/11/01)
پديدآور : آقازاده، محرما

 معرفی کتاب:

این کتاب مجموعه ای از مقاله های نویسنده درباره درس پژوهی "مطالعه درس" است که در سال های اخیر نوشته شده و در مجله های پژوهشی بین المللی یا داخلی "ژاپن و ایران" به چاپ رسیده است. فصل ها بر اساس کارکرد های درس پژوهی به مثابه "نظریه"، "رویکرد"، "روش" و "ابزار" تنظیم شده اند. تجزیه و تحلیل مورد کاوی های ژاپن در زمینه بهسازی آموزش ریاضی دوره عمومی و آموزش دانشگاهی، فرصت های یادگیری اثربخشی برای خواننده فراهم کرده استتا بنیان های درس پژوهی را با شواهد عینی دقیق تری واکاوی کند. به علاوه ، چالش های دهه ی اخیر و چشم اندازهای درس پژوهی در ایران بررسی و راهکارهایی هملی برای درک عمیق تر و اجرای موثرتر آن پیشنهاد شده است.
بیشترین تأکید سنجش آغازین بر کمک به معلم برای شناخت وضعیت جاری دانشی و مهارتی یادگیرندگان است. بر اساس نتایج حاصل از سنجش آغازین است که معلم می‌تواند با اطمینان کافی و همراه با شواهد برای برنامه‌ریزی تدریس گام بردارد. در واقع، سنجش آغازین از ابزارهای اصلی برای نگارش طرح درس‌های اثربخش است. در این کتاب، شش رویکرد برای سنجش آغازین مورد بحث قرار گرفته است. رویکردها و مباحث مربوطه به گونه‌ای هستند که معلمان به راحتی می‌توانند آن‌ها را در برنامه‌ریزی‌هایشان به کار برند. سنجش آغازین به منظور شناسایی بازده‌های یادگیری محقق نشده و اعلام دلایل دخیل در عدم موفقیت یادگیرندگان در تسلط بر بازده‌های یادگیری مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع، سنجش آغازین به دنبال یاری رساندن به سه محور تعیین‌کنندۀ عمل تربیتی است: دانش‌آموز، معلم و برنامۀ درسی. دانش‌آموز به مثابۀ ذی‌نفع اصلی برنامۀ درسی باید راه خود را با اطمینان بپیماید. از این رو، باید برای او اطلاعاتی فراهم کرد که بر اساس آن برنامۀ یادگیری‌اش را مشخص کند یا آگاهانه در مورد میزان کوشش‌هایش برنامه‌ریزی کند. معلم هم در مقام تسهیل‌گر یادگیری دانش‌آموز و هم در مقام سازگار‌کننده و مجری برنامۀ درسی باید بداند چگونه برنامۀ تدریس بریزد و از تحقق اهداف یادگیری و اهداف برنامۀ درسی قصد شده اطمینان حاصل کند. ارزشیابان برنامۀ درسی هم به نوبۀ خود باید از میزان توانایی دانش‌آموزان در تسلط بر بازده‌های یادگیری و روند پیشرفت آنان در یادگیری اهداف منظور شده مطلع شوند. در این کتاب، بیشترین تأکید بر کمک به معلم خواهد بود تا او بتواند بیشترین یاری را در تسهیل‌ یادگیری به دانش‌آموزان ارائه دهد.
این کتاب دارای 8 فصل به ترتیب زیر است:
فصل 1. سنجش آغازین برای فهم یادگیرندگان
فصل 2. رویکردهای سنجش آغازین
فصل 3. پیش آموخته و یادگیری دانش آموزان
فصل 4. انتقال یادگیری
فصل 5. الگویی برای سنجش و ارزشیابی آغازین
فصل 6 . برنامه ریزی سنجش و ارزشیابی
فصل 7 . سنجش آغازین: ابزارهای کمّی
فصل 8 . سنجش آغازین: ابزارهای کیفی-توصیفی

آموزش ریاضیات در هفت کشور: گزارش مطالعات ویدیویی تیمز (TIMSS) (96/11/01)
پديدآوران : ويراستار: افسانه حجتی‌طباطبائی
مترجم: مهرداد اصفهانی

 معرفی کتاب:

این کتاب حاصل پژوهش تطبیقی و بین‌المللی در فرهنگ آموزش ریاضی در کشورهای ژاپن، آلمان و آمریکا است. نتایج این پژوهش تفاوت‌های آموزش ریاضی را در کشورهای مختلف جهان به خوبی نشان می‌دهد و ریشه‌های موفقیت و ناکامیابی آنها را به طور مقایسه‌ای تبیین می‌کند. داده‌های پژوهش مبتنی بر تجزیه و تحلیل کلاس‌های درس ریاضی در سه کشور یادشده است. این اثر همراه با یک لوح فشرده در اختیار معلمان و فعالان عرصه تعلیم و تربیت قرار گرفته است.

ساختار وجودي انسان از منظر عقل (96/10/06)
پديدآور : اخوت، احمدرضا

 معرفی کتاب:

هرگاه سخن از تزکیه نفس به میان می آید نوعاً آن را ملازم با ترک محرمات و انجام واجبات میدانیم درحالیکه مفهوم وسیعتر و جامعتری دارد که از لوازم آن رعایت خط قرمزهای عقلی و شرعی است. چنانچه در کتب لغت آمده: «زکو به معنای دور ساختن آنچه حق نیست و خارج کردن آن از متن سالم است و این مانند برطرف کردن رذایل و بدیها از انسان و محیط اجتماعی اوست و همچنین مانند خارج کردن حقوق مردم از مال خویش یا خارج کردن باطل از متن حق است. فرق این کلمه با واژه های تطهیر و تهذیب در این است که در تطهیر نظر به پاک شدن از پلیدی هاست و در تهذیب نظر به حاصل شدن اخلاص و صلاح است اما در تزکیه نظر به دورساختن آن چیزی است که لازم است دور شود.
مفاهیمی چون رشد، زیاد شدن، صلاح، طهارت، برکت و لیاقت که گاهی برای معنای این کلمه ذکر شده از آثار و لوازم آن است.» عقل حقیقتی است که بزرگی و عظمت آن معادل عظمت خلقت و مخلوق است. هر مخلوقی به تناسب بهره از عقل است که شرافت و عظمت می‌یابد. طبیعی است مطالعه این عظمت که معصوم خلقت است دایرهای وسیع و قلمرویی بیکران دارد. این کتاب سعی کرده است تا به قدر وسع تنها به جنبه‌ای از این حقیقت یعنی جنبه ساختاری آن، از منظر قرآن و روایات و ادعیه بپردازد. این ساختار، که در واقع همان ساختار وجودی رسول است معرفی کننده همه‌جانبه ابعاد وجودی انسان بوده و تعیین‌کننده کمال وجودی او می‌باشد.

پویش کیفی و طرح پژوهش: انتخاب از میان پنج رویکرد (روایت پژوهی، پدیدارشناسی، نظریه داده بنیاد، قوم‌نگاری، مطالعه موردی) (96/09/26)
پديدآور : کرسول، جان دبليو
مترجم : دانائي فرد، حسن
کاظمي، حسين

 معرفی کتاب:

چکيده :
هدف اصلی نویسنده، بررسی پنج رویکرد متفاوت به پویش کیفی (روایت پژوهی، پدیدارشناسی، نظریه ی داده بنیاد، قوم نگاری و مطالعه ی موردی و بحث در مورد رویه های انجام مطالعه ی کیفی است. انجام یک مطالعه مستلزم ارائه ی مقدمه ای در باب مطالعه، بیان هدف و سوال های پژوهش؛ گردآوری داده؛ تحلیل داده؛ نوشتن گزارش و استانداردهای اعتباریابی و ارزیابی است. نویسنده در مسیر معرفی رویه های انجام یک مطالعه به تحلیل تطبیقی پنج رویکرد مذکور می پردازد؛ به طوری که پژوهشگران بتوانند رویکرد مناسب مسائل پژوهشی شان را آگاهانه انتخاب کنند. با مطالعه ی این کتاب، مي توان درک بهتری از گام های فرایند پژوهش، پنج رویکرد کیفی به پویش و تفاوت ها و شباهت های میان آن ها به دست آورد.

اعتمادجمعي: چرا مدارس نمي توانند بدون آن بهبود يابند (96/09/19)
پديدآور : فورسايت، پاتريک بي
مترجم : توراني، حيدر

 معرفی کتاب:

چکيده :
کتاب”اعتماد جمعی _ چرا مدارس نمی توانند بدون آن بهبود یابند” به طور کاملا" دقیق به بررسی موضوع اعتماد جمعی سازمانی و کارکردهای آن در مدارس می پردازد. در این کتاب، افق های اعتماد بررسی شده است و خواستار فعالیت رهبران و مدیران مدارس در محیطی قابل اعتماد است. اعتماد ستوني است که سازمان را حفظ می کند.
اين كتاب به طور كاملا" دقيق، يك نظريه و پژوهش جامع را در مورد اعتماد جمعي سازماني و كاركردهاي آن در مدارس، مورد بررسي قرار داده است كه اعتماد از طريق آن ها تسهيل كننده ي فرايندهايي است كه منجر به اثربخشي مدارس مي شوند. در اين كتاب افق هاي اعتماد بررسي گرديد و خواهان فعاليت رهبران و مديران مدارس در يك محيط قابل اعتماد كه شرط ضروري و حياتي دستيابي به موفقيت است.

الگوهاي برنامه ريزي درسي (96/09/19)
نويسنده :سليمانپور، جواد
لطفي نيا، محمد
شاه بهرامي، نوشين

 معرفی کتاب:

چکيده :
الگوهای برنامه ریزی درسی مجموعه ای در هم تنیده از تحلیل ها، نیاز ها، ادراک ها و تفسیر های تربیتی در رویکرد برنامه ریزی درسی است. شکل گیری و تدوین برنامه درسی در موسسات آموزشی تمام سنین و دوره های تحصیلی و کارآموزی عبارت است از فراهم کردن شرایط مساعد و فرصت های یادگیری از طریق برنامه درسی آشکار و پنهان برای فراگیران است. به طوری که در این فرآیند تربیتی امکان یادگیری بهتر و تسهیل رشد همه جانبه برای افراد فراهم شود.
به همین منظور تدوین الگوی برنامه ریزی درسی در مسیر تحقق هدف های آموزشی، ضروری است. مجموعه حاضر ضمن پرداخت علمی و فنی به برنامه ریزی درسی به معرفی نظریه ها و دیدگاه ها و الگوهای برنامه ریزی درسی در موسسات آموزشی پرداخته است.

جامعه شناسي نوين ارتباطات: رسانه ها در جهان امروز (96/09/04)
نويسنده : باقر ساروخانی

 معرفی کتاب:

چکيده :
امروز،بی هیچ شبهه،جهان ارتباطات است، تحول تاریخی جوامع دراین جهت نه پیوسته،که گسسته وجهشی است. منظورآن است که جهان ارتباطات درامتداد دوره های پیشین تاریخ حیات بشری تکوین نیافت، بلکه خود دنیایی خاص،متمایزوجهش یافته است.
کتاب جامعه‌شناسی نوین ارتباطات رسانه‌ها در جهان امروز، دومین جلد از دانشنامه ارتباطات است که در سه بخش اصلی و 11 فصل تألیف شده است.
نویسنده در این اثر علاوه بر مقدمه و درآمد، در بخش‌های مختلف کتاب به موضوعاتی چون رسانه‌های جدید: رادیو و تلویزیون، اینترنت، و ضرورت و غایت ارتباطات در جهان امروز می‌پردازد و در پایان هر فصل با طرح خلاصه و سؤالات فصل، زمینه برای مطالعه و بحث گسترده‌تر را برای مخاطب فراهم می‌سازد.
وی در بخشی از کتاب بیان می‌دارد که با پیدایی رسانه‌های جمعی، جهانی شدن داده‌های خبری تحقق یافته و اخبار و حوادث از حالت محلی بیرون آمده و جهانی شده‌اند. به طوری که یک حادثه کوچک در گوشه‌ای از جهان می‌تواند کل جهان را تحت تأثیر قرار دهد.
رسانه‌ها امروزه می‌توانند به اعماق جامعه رسوخ کرده و همه اقشار را در همه سنین از آغاز تا پایان آن تحت تأثیر قرار دهند. بنابراین انسان امروز نیز انسانی رسانه‌ای است و رسانه جزو لاینفک زندگی او شده است.
عناوین و فصل‌های کتاب عبارت‌اند از:
 • • بخش اول. رسانه‌های جدید: رادیو و تلویزیون
 • فصل اول. رادیو و چشم‌اندازهای نو
 • فصل دوم. بازاندیشی در ارتباطات دیداری
 • فصل سوم. تلویزیون و نسل نو
 • فصل چهارم. ماهواره‌ها
 • • بخش دوم. اینترنت، اوج دهکده جهانی
 • فصل اول. عصر اینترنت، ویژگی‌های اساسی
 • فصل دوم. اینترنت و تحولات اجتماعی
 • فصل سوم. گستره نوین همگانی و اینترنت
 • فصل چهارم. جامعه نظارتی و حریم خصوصی اینترنت
 • فصل پنجم. وبلاگ‌ها
 • • بخش سوم. ضرورت و غایت در ارتباطات
 • فصل اول. اعتماد رسانه‌ای: ضرورت هستی شناختی
 • فصل دوم. اقناع، غایت ارتباطات (انسانی و رسانه‌ای)

سبک زندگی اسلامی ایرانی (96/09/04)
نويسنده: احمد حسین شریفی

 معرفی کتاب:

کتاب حاضر، مشتمل بر هفت فصل است:
فصل نخست آن پیرامون چیستی سبک زندگی است که در آن سعی شده در کنار تعاریف جامعه‌شناختی و روان‌شناختی، تعریفی دین‌شناسانه از سبک زندگی که آن را بیشتر با اهداف و مقاصد اسلامی سازگار می‌دانیم، ارائه شود.
در فصل دوم اهمیت بحث از سبک زندگی را از جهت جامعه‌سازی، تمدن‌سازی، تبلیغ و انتقال ارزش‌های دینی، و مواجهه با دشمنان انقلاب اسلامی مورد بحث قرار داده شده است.
در فصل سوم نیز کوشش شده است رابطة میان سبک زندگی و جهان‌بینی و نظام ارزشی دقیق‌تر بیان شود. در این فصل سبک زندگی به عنوان شاخصی برای ارزیابی کیفیت ایمان در حوزه‌های مختلف معرفی شده است.
فصل چهارم به چرایی اختلاف میان افراد و جوامع مختلف در سبک زندگی می‌پردازد که در این بخش بیشتر کوشش شده دلیل اختلاف سبک زندگی دین‌مدارانه و سبک زندگی دنیاگرایانه با ذکر مثال‌ها و نمونه‌هایی تبیین شود.
در فصل پنجم به آسیب‌شناسی سبک زندگی موجود ما ایرانیان پرداخته‌است. در این فصل سعی شده است اهم آسیب‌های عمومی را با استناد به آمار و ارقام موجود و منتشر شده در سطح رسانه‌های عمومی برشمارد. البته در عرصة آمار و ارقام ضعف‌های جدی‌ای وجود دارد.
در فصل ششم به منظور شناخت نقاط قوت فرهنگی خود، برخی از نقاط قوت سبک زندگی موجود ما ایرانیان یادآوری شده است.
و بالاخره در فصل هفتم، تلاش شده راه‌های ایجاد سبک زندگی مطلوب و زدودن سبک‌های نامطلوب زندگی مورد بحث قرار گیرد.
سرفصل‌های کلی کتاب بدین شرح است:
 • فصل اول: چیستی سبک زندگی.. 11
 • فصل دوم: اهمیت بحث از سبک زندگی.. 24
 • فصل سوم: سبک زندگی به عنوان روشی برای سنجش سطح دین‌داری.. 37
 • فصل چهارم: چرایی اختلاف در سبک زندگی.. 5
 • فصل پنجم: آسیب‌شناسی سبک زندگی ایرانیان. 68
 • فصل ششم: نقاط قوت سبک زندگی ایرانیان. 108
 • فصل هفتم: راه‌های تغییر یا اصلاح سبک زندگی.. 123
 • چند نکتة مقدماتی.. 123
 • راه‌های ایجاد سبک زندگی مطلوب.. 130
 • فهرست منابع. . 157

راهنمای تولید و طراحی بازی آموزشی رایانه‌ای(96/07/16)
نويسنده : زینب گلزاری

 معرفی کتاب:

در عصر دیجیتال، کودکان اطلاعات زیادی از فن آوری دارند و به همین دلیل است که بسیاری از بازی های رایانه ای برای آموختن مفاهیم اساسی مانند کار تیمی و تمرکز طراحی شده اند. بازی های آموزشی قدرت یادگیری، تمرکز، حافظه و بیان را تقویت می کنند و در عین حال سرگرم کننده هستند.
تحقیقات متعددی نشان می دهند اگر در آموزش کودکان، از بازی استفاده شود، یادگیری به بهترین وجه صورت می گیرد. دلیل آن شاید انگیزش خوبی است که در اثر شرایط بازی حاصل می شود ویادگیری را به نحو مطلوبی تسریع می کند.
در چند سال اخیر، تغییراتی متناسب با پیشرفت فناوری های نوین، در سرفصل دروس تحصیلات تکمیلی گروه علوم تربیتی، رشته تکنولوژی آموزشی، صورت گرفته است. هدف از تدوین و به روز رسانی برنامه درسی این رشته، فراهم سازی بستری مناسب برای پرورش محققانی بوده که در پی یافتن راه حلی مناسب، برای حل مشکلات آموزشی هستند. پژوهشگرانی که با آگاهی از دانش پایه ای و ضروری در حوزه تعلیم و تربیت، به مهارت های لازم در خصوص فناوری های روز نیز مجهز هستند. مطالعات بسیاری در زمینه بهره گیری از فناوری در بهبود و ارتقای کمیت و کیفیت آموزش صورت گرفته است.در این پژوهش ها، دسترسی به امکانات آموزشی بدون محدودیت زمانی، مکانی، فیزیکی، استفاده از امکانات انسانی، معلمان باتجربه و کارآزموده و آزمایشگاههای شبیه سازی در راستای ارتقای کمی، کیفی و برقراری عدالت آموزشی ، مورد توجه قرار گرفته و بیانگر بهبود یادگیری بوده است.
طراحی و تدوین درس دو واحدی تحت عنوان "شبیه سازی و بازیهای آموزشی" به سرفصل دروس گروه تکنولوژی آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد، با هدف آشنایی دانشجویان با نقش بازی ها در محیط های آموزشی، افزایش انگیزه دانش آموزان و بهبود کیفیت آموزش در کلاس های درس صورت گرفته است. در این درس دانشجویان با بررسی و مطالعه الگوها و نظریه هایی که زیربنای ویژگی های شناختی، انگیزشی و عاطفی راهبردهای آموزشی است، قادر خواهند بود، طراحی اصولی انجام دهند. دانشجوی تکنولوژی آموزشی، علاوه بر طراحی و شناخت اصول مهم طراحی بازی آموزشی، لازم است با نرم افزارهای بازی سازی آشنا بوده و بتواند سناریوی آموزشی متناسب با فناوری های دیجیتالی تنظیم کند. کتاب حاضر با این هدف، تهیه و در اختیار دانشجویان و عموم علاقمندان به حوزه طراحی بازیهای آموزشی تالیف شده است. از این کتاب می توان به عنوان یکی از منابع درسی مناسب برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رشته تکنولوژی آموزشی استفاده کرد.
این کتاب، مجهز به کد های دسترسی سریع است. این کدها به ویژه در فصل پایانی کتاب، فیلم آموزشی پروژه های تولید را در اختیار مخاطب قرار می دهد.تلفیق فیلم و متن بدون نیاز به رایانه، ابتکار جدیدی درا انتشار این کتاب آموزشی است. هدف از این تلفیق، درگیر کردن حواس بیشتر خواننده در حین مطالعه است که می تواند در بهبود آموزش و یادگیری تاثیر قابل توجهی داشته باشد. همچنین از این کدها، در بخش های دیگر کتاب، به منظور دسترسی سریع خواننده با منابع معرفی شده، استفاده شده است.

چارچوبی برای برنامه های مشاوره مدرسه(96/07/16)
مترجم : فیروزمنش، ابوالفضل

 معرفی کتاب:

امروزه بر اساس روش های علمی و تجربی ثابت شده است که چگونگی موفقیت دانش آموزان در حوزه های تحصیلی، شغلی و رشد فردی و اجتماعی، متاثر از عوامل تربیتی آنان است. در گذشته های نه چندان دور، اولیا مدرسه، دانش آموزان را برای شناخت عوامل ناسالم تربیتی به درمانگاه های مشاوره روان شناسی اعزام می داشتند. اما امروزه مشاوره در مدارس، جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. و برنامه جامعی برای مشاوره در مدارس توسط "اتحادیه آمریکایی مشاور در مدرسه (ASCA )" تدوین و ارائه شده است که نقشی اساسی در تربیت دانش آموزان ایفا می کند. کتاب حاضر، حاوی مطالبی ارزشمند در تعریف جایگاه و لزوم مشاوره در مدارس، به انضمام جداولی در راستای اعمال مشاوره با تک تک دانش آموزان در مدرسه است.

رسانه ها و محیطهای آموزشی - یادگیری(96/06/26)
نويسنده : محمد حسن امیر تیموری

 معرفی کتاب:

شرح :
این کتاب برای دانشجویان رشته علوم تربیتی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «تولیدمواد آموزشی» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.
چكيده :
در رویکردهای نوین به فرایند آموزش ــ یادگیری، فعالیتهای آموزشی معلمان از ارائه یک‌سویه اطلاعات به شاگردان، به فراهم‌سازی محیطهای مناسب برای تسهیل یادگیری آنان تغییر کرده است. رسانه‌های آموزشی- یادگیری، وسیله‌هایی برای برقراری ارتباط‌اند که نقشی اساسی در تبادل آراء و اطلاعات بین یادگیرندگان و معلمان، یادگیرندگان با یکدیگر و یادگیرندگان با محتوای درس ایفا می‌کنند. در این راستا، کتاب حاضر در دستیابی به هدف «فراهم‌سازی زمینه شکل‌گیری شناخت، توانایی و علاقه در زمینه طراحی و تولید، انتخاب و کاربرد رسانه‌های آموزشی ــ یادگیری»، مددکار معلمان، استادان و سایر علاقه‌مندان به مسائل مربوط به رسانه‌هاست.
فهرست :
مقدمه
فصل اول: کلیات
فصل دوم: رسانه‌های دیداری
فصل سوم: رسانه‌های شنیداری
فصل چهارم: رسانه‌های دیداری شنیداری
فصل پنجم: رسانه‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)
فصل ششم: رسانه‌های چندحسی
فصل هفتم: انتخاب و تولید رسانه‌ها
سخن پایانی، آینده رسانه‌های آموزشی- یادگیری

شوق یادگیری(96/06/26)
نويسنده: دکتر حسن مظاهری

 معرفی کتاب:

هدف این کتاب، تشریح ابعاد گوناگون آموزش و پرورش پیش ازدبستان و تببین دلایل ضرورت حضور کودکان در این دوره تحصیلی و ترغیب خانواده­ ها و مسئولان نظام آموزشی بر توجه به مساله پیش ­دبستانی است. در این کتاب علاوه بر ارائه تاریخچه­ ای از آموزش و پرورش پیش ­از دبستان در دنیا و ایران، اشاره­ ای نیز بر برنامه­ درسی و آموزشی ده کشور دنیا و جمهوری­ اسلامی­ ایران در این دوره شده است. در ادامه ضمن تبیین دو الگوی آموزشی خلاقیت­ گرا و رشدگرا و الگوی برنامه ­ریزی چندبُعدی مرتبط با این دوره، به دیدگاه اسناد تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران نسبت به دوره پیش­ از­دبستان بویژه در مولفه­ های ماموریت این دوره، اهداف، اصول­ حاکم، نقش­ خانواده و ­محیط در یادگیری کودکان پرداخته شده است. بر روی مولفه­ هایی همچون نقش دوره پیش­ از­دبستان در آینده تحصیلی کودکان، نقش بازی و محیط در یادگیری، مشارکت خانواده ­­ها در اجرای این دوره و موارد اساسی این دوره تاکید خاصی شده ­است.

طراحي آموزش‌هاي مبتني بر وب(96/04/25)
نويسندگان: دكترمحمد علي رستمي‌نژاد، دكتراسماعيل زارعي‌زواركي، دكترناصر مزيني

 معرفی کتاب:

اين كتاب در سه بخش طراحي، توسعه و مديريت و ارزش‌يابي و در ده فصل تدوين شده است. عناوين فصل‌ها به شرح زير است:
طراحي
فصل اول: مقدمه‌اي بر آموزش مبتني بر وب؛
فصل دوم: وب 2 و طراحي آموزشي براي يادگيري هميارانه الكترونيكي؛
فصل سوم: طراحي انگيزشي محيط‌هاي يادگيري مبتني بر وب؛
فصل چهارم: طراح يادگيري الكترونيكي براي يادگيرندگان با نيازهاي ويژه؛
فصل پنجم: اصول طراحي محتواي الكترونيكي چند رسانه‌اي؛
توليد محتوا و توسعه سامانه‎ها
فصل ششم: توليد محتواي الكترونيكي براي آموزش مبتني بر وب؛
فصل هفتم: توسعه سيستم‌هاي آموزش مبتني بر وب هوشمند؛
فصل هشتم: سامانه مديريت يادگيري و كلاس مجازي؛
مديريت و ارزش‌يابي
فصل نهم: مديريت و پشتيباني آموزش مبتني بر وب؛
فصل دهم: ارزش‌يابي و بازنگري دوره‌هاي آموزشي مبتني بر وب.
اين كتاب در 261 صفحه از سوي انتشارات دانشگاه بيرجند منتشر شد.

تكنولوژي آموزشي پيشرفته(96/04/18)
نويسندگان: دكترداريوش نوروزي، دكترالهه ولايتي، دكترمحمدرضا وحداني‌اسدي

 معرفی کتاب:

اين كتاب از سوي انتشارات سمت در پنج بخش و بيست‌ودو فصل تدوين شده است:
بخش اول: كليات
فصل يك: تعريف تكنولوژي آموزشي
فصل دو: تاريخچه، تكنولوژي و طراحي آموزشي
فصل سه: معرفت‌شناسي در تكنولوژي و طراحي آموزشي
فصل چهار: ارتباطات و تكنولوژي آموزشي
بخش دوم: نظريه‌ها و الگوهاي طراحي آموزشي
فصل پنج: طراحي آموزشي چيست؟
فصل شش: نظريه‌هاي يادگيري و طراحي آموزشي
فصل هفت: طراحي انگيزه‌هاي آموزش
فصل هشت: ارزشيابي در طراحي آموزشي
فصل نه: اجرا و مديريت پروژه‌هاي طراحي آموزشي
بخش سوم: راهبردهاي يادگيري
فصل ده: يادگيري تلفيقي
فصل يازده: يادگيري انعطاف‌پذير
فصل دوازده: يادگيري از راه دور
بخش چهارم: تكنولوژي در آموزش
فصل سيزده: چندرسانه‌اي‌هاي آموزشي
فصل چهارده: شبيه‌سازي‌هاي آموزشي
فصل پانزده: بازي‌هاي رايانه‌اي آموزشي
فصل شانزده: بهبود عملكرد انساني
فصل هفده: تكنولوژي آموزشي و آموزش ويژه
بخش پنج: آموزش الكترونيكي
فصل هجده: كليات يادگيري الكترونيكي
فصل نوزده: وب 2
فصل بيست: طراحي يادگيري الكترونيكي مبتني بر وب
فصل بيست‌ويك: كلاس درس مجازي
فصل بيست‌ودوم: پژوهش در تكنولوژي آموزشي

آنچه كه مدرسه را به يك سازمان يادگيرنده تبديل مي‌كند(96/04/10)
نويسندگان: ماركوكولز، لوييس استول
مترجمان: دكترعباس خورشيدي، ندا فدايي، حميد علي‌اكبري

 معرفی کتاب:

عباس خورشيدي، ندا فدايي و حميد علي‌اكبري، كتاب كولز و استول را با نام «آنچه كه مدرسه را به يك سازمان يادگيرنده تبديل مي‌كند» به فارسي برگرداندند. جهاد دانشگاهي اين كتاب را منتشر كرد.

سواد؛ از نظريه تا عمل(96/04/03)
نويسنده: برايان و. استريت
مترجم: مهسا شيخان

 معرفی کتاب:

اين كتاب ارتباط سواد را با عقلانيت و زبان‌شناسي بررسي و دو الگوي سواد مستقل و ايدئولوژيك را معرفي مي‌كند. پژوهشكدۀ مطالعات فرهنگي و اجتماعي كتاب مذكور را منتشر كرد.

كودك جهان؛ تحصيلات جهاني مونته‌سوري براي سنين 3 تا 12سال(96/03/16)
نويسنده: سوزان ميكلين استيونسون
مترجمان: آزاده ابوطالبي شكور، سينا شيرازي

 معرفی کتاب:

اين كتاب از سوي انتشارات رشد نشر يافت. در اين اثر استيونسون مي‌كوشد خواننده را با روش آموزشي مونته‌سوري آشنا كند.

 
صفحات : [1] 2 3 4 5 6 7