هر كتاب درسي پايه يازدهم توسط 64 كارشناس متخصص بازنگري مي‌شود
يكشنبه 28 خرداد 1396
پاسخ دفترتاليف به موضوع حذف عكس و نام نواب صفوي از كتاب درسي
يكشنبه 28 خرداد 1396
كليات راهنماي برنامه درسي حوزه‌ «تربيت و يادگيري فرهنگ و هنر» در سازمان پژوهش تصويب شد
يكشنبه 28 خرداد 1396
استفاده از تجارب موفق جهاني در چارچوب مصالح ملي و منطبق با اسناد بالادستي، يك امكان و فرصت است
چهارشنبه 24 خرداد 1396
در دولت يازدهم ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در كتب درسي بسيار پررنگ شد
شنبه 20 خرداد 1396
واكنش دفتر تاليف به جوسازي‌ها پيرامون درج تصوير خالكوبي ورزشكار مشهور در كتاب درسي
سه‌شنبه 9 خرداد 1396
تکذیب ارتباط تصویر کتاب «تفکر وسواد رسانه ای» با سند 2030
سه‌شنبه 9 خرداد 1396
تشريح فرايند آموزش مفاهيم شهيد و شهادت در كتب درسي فارسي
دوشنبه 8 خرداد 1396
تولید 3 کتاب‌ برای مدارس خارجی مقیم ایران
دوشنبه 8 خرداد 1396
مفهوم شهيد و شهادت جزء طرح جامع كتاب‌هاي فارسي است
يكشنبه 7 خرداد 1396