آلبوم عكس دوازدهمين همايش تجليل از مولفان و پديدآورندگان مواد و رسانه‌هاي آموزشي

آلبوم عكس ديدار دبير کنفرانس بين المللي «علم و فناوري» چين با مدير کل دفتر تاليف کتب درسی

آلبوم عكس سومين جلسه كارگاه آموزشي "معيار تاليف و تاليف معيار"

آلبوم عكس صبحانه کاری آبان ماه دفتر تالیف 95/9/30

آلبوم عكس نشست صمیمی با کارکنان دفتر تالیف

آلبوم عكس تجلیل از مولفان کتاب های درسی سال 95

آلبوم عكس حضور كارشناسان دفتر تاليف در پروژه برفراز آسمان سال 1395

  آلبوم عكس جلسات اعتبارسنجي استانها

آلبوم عكس صبحانه كاري خرداد ماه دفتر تاليف

آلبوم عكس کتاب تفکر و سواد رسانه ای

آلبوم عكس آخرین صبحانه کاری دفتر تالیف در سال۹۴

آلبوم عكس همايش روساي گروه بررسي محتواي كشور

آلبوم عكس همايش تجليل از مولفان و پديدآورندگان مواد آموزشي 5 مهرماه 94آرشيو