مقاله ها
 
 
 
نمودار تشكيلات سازمانی دفتر
برای مشاهده نام اشخاص روی عناوین نمودار نشانگر را قرار دهید

نمودار تشکیلات دفتر تالیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری

مدیر کل
معاون برنامه ریزی متوسطه معاون برنامه ریزی ابتدایی معاون برنامه ریزی و توسعه منابع
گروه برنامه ریزی و ارزشیابی گروه هماهنگی ابتدایی   حسابداری
گروه قرآن و معارف اسلامی گروه پیش دبستان    
گروه زبان و ادبیات فارسی      
گروه هنر      
گروه علوم پایه      
گروه ریاضی      
گروه تفکر و پژوهش      
گروه زبان های خارجی      
گروه تربیت معلم      
گروه تربیت بدنی و پرورشی و آداب و مهارت های زندگی      
گروه مطالعات اجتماعی      
     
دفعات بازديد: 21648
تعداد بازديدكنندگان: 18252